پپنا تی وی اولین تلویزیون صنایع پلیمر و بسته بندی

طراحی سایت
چهارشنبه 13 اسفند 1399.
تاریخ شمسی :

سود شش ماهه اول پتروشیمی مارون در سال 99 نسبت به شش ماه اول سال 98 ، 30 درصد افت کرده است

 

 

 پتروشیمی مارون

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

سود شش ماهه اول پتروشیمی مارون در سال 99 نسبت به شش ماه اول سال 98 ، 30 درصد افت کرده است

Go to top