رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
چهارشنبه 29 ارديبهشت 1400.
تاریخ شمسی :

پاسخ انجمن مستربچ و کامپاند به نامه مرضیه طهماسبی دبیر کمیته تخصصی پتروشیمی

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

پاسخ انجمن مستربچ و کامپاند به نامه مرضیه طهماسبی دبیر کمیته تخصصی پتروشیمی

 

 

پاسخ انجمن مستربچ و کامپاند به نامه مرضیه طهماسبی دبیر کمیته تخصصی پتروشیمی

نامه مرضیه طهماسبی دبیر کمیته تخصصی پتروشیمی و جواب جالب تشکل ها

➕ده روز پیش نامه ای به اتاق بازرگانی ارسال شده و در این نامه به رشد 29 درصدی حجم معاملات پتروشیمی در هفت ماهه سال جاری اشاره شده است
➕در این نامه خواسته شده تاثیر میزان افزایش معاملات و فروش بورس در رشد تولیدات داخلی و مصرف کنندگان محصولات پتروشیمی و همچنبین اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات صنایع پایین دستی به منظور جلوگیری از التهاب شدید در بازار ارز ناشی از کاهش ارز آورری پتروشیمی بررسی شود
➕اتاق بازرگانی این نامه را به تشکل های عضو ارسال کرده است
➕پاسخ تشکل ها به اتاق جالب توجه است

 

پاسخ انجمن مستربچ و کامپاند به نامه مرضیه طهماسبی دبیر کمیته تخصصی پتروشیمی

 

پاسخ انجمن مستربچ و کامپاند به نامه مرضیه طهماسبی دبیر کمیته تخصصی پتروشیمی

 

پاسخ انجمن مستربچ و کامپاند به نامه مرضیه طهماسبی دبیر کمیته تخصصی پتروشیمی

Go to top