رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
چهارشنبه 29 ارديبهشت 1400.
تاریخ شمسی :

پاسخ انجمن کامپوزیت به نامه مرضیه طهماسبی دبیر کمیته تخصصی پتروشیمی

 

پاسخ انجمن کامپوزیت به نامه مرضیه طهماسبی دبیر کمیته تخصصی پتروشیمی

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

نامه مرضیه طهماسبی دبیر کمیته تخصصی پتروشیمی و جواب جالب تشکل ها

➕ده روز پیش نامه ای به اتاق بازرگانی ارسال شده و در این نامه به رشد 29 درصدی حجم معاملات پتروشیمی در هفت ماهه سال جاری اشاره شده است
➕در این نامه خواسته شده تاثیر میزان افزایش معاملات و فروش بورس در رشد تولیدات داخلی و مصرف کنندگان محصولات پتروشیمی و همچنبین اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات صنایع پایین دستی به منظور جلوگیری از التهاب شدید در بازار ارز ناشی از کاهش ارز آورری پتروشیمی بررسی شود
➕اتاق بازرگانی این نامه را به تشکل های عضو ارسال کرده است

 

پاسخ انجمن کامپوزیت

پاسخ انجمن کامپوزیت به نامه مرضیه طهماسبی دبیر کمیته تخصصی پتروشیمی

 

پاسخ انجمن کامپوزیت به نامه مرضیه طهماسبی دبیر کمیته تخصصی پتروشیمی

 

 

پاسخ انجمن کامپوزیت به نامه مرضیه طهماسبی دبیر کمیته تخصصی پتروشیمی

 

Go to top