رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
چهارشنبه 29 ارديبهشت 1400.
تاریخ شمسی :

تغییر قیمت های جهانی مواد پلیمری در هفته منتهی  به ۲۰نوامبر

 

تغییر قیمت های جهانی مواد پلیمری

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

تغییر قیمت های جهانی مواد پلیمری در هفته منتهی  به ۲۰نوامبر

 

 

قیمت های جهانی منتهی به ۲۰ نوامبر
نشریه پلتس
پتروشیمیایی
منطقه آسیا

https://t.me/ppnachannel/17784

 

Go to top