رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

نامه مهم مهرداد صادقی نکو رییس هیات مدیره انجمن همگن پلاستیک به صادقی نیارکی معاونت وزارت صمت پیرامون راهکارهای کاهش و منطقی شدن قیمت محصولات پتروشیمی

 

نامه مهم مهرداد صادقی نکو رییس هیات مدیره انجمن همگن پلاستیک به صادقی نیارکی معاونت وزارت صمت پیرامون راهکارهای کاهش و منطقی شدن قیمت محصولات پتروشیمی

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

نامه مهم مهرداد صادقی نکو رییس هیات مدیره انجمن همگن پلاستیک به صادقی نیارکی معاونت وزارت صمت پیرامون راهکارهای کاهش و منطقی شدن قیمت محصولات پتروشیمی

پیشنهادات:

با توجه به مشخص بودن سهمیه متقاضیان در بهین یاب سقف رقابت حذف و واحدها بر اساس حروف الفبا به نوبت هر هفته سهمیه خود را با قیمت پایه از بورس دریافت کنند

در صورت عدم توانایی عرضه و تامین تقاضای مواد پلیمری توسط پتروشیمی ها مواد مصرفی خود را با ۱۰۰ درصد ارز صادراتی و یا با ارز متقاضی واحدها مستقیما توسط خود افراد وارد نمایند تعرفه واردات صفر در نظر گرفته شود

ممنوع شدن فروش سلف

در صورت عدم توانایی اجرای بند یک سقف رقابت ۵ یا ۱۰ درصد تعیین شود و این درصد مستقیما به حساب دولت واریز شود و صرف افزایش قدرت خرید مصرف کننده نهایی شود

اختصاص یارانه خوراک پتروشیمی ها به مردم

 

مقایسه پیشنهادات انجمن همگن پلاستیک و انجمن ملی پلیمر برای آرامش نسبی بازار پلیمرها (تفاوت پیشنهادات عملی و ضد رانت انجمن همگن با پیشنهادات فسادزای انجمن ملی پلیمر و شفاف سازی های اختصاصی)
◾️◾️نمایندگان واقعی صنایع پلاستیک چه کسانی هستند؟

5 پیشنهاد انجمن همگن پلاستیک:
با توجه به مشخص بودن سهمیه متقاضیان در بهین یاب سقف رقابت حذف و واحدها بر اساس حروف الفبا به نوبت هر هفته سهمیه خود را با قیمت پایه از بورس دریافت کنند (توضیح: راهکار عملی)
در صورت عدم توانایی عرضه و تامین تقاضای مواد پلیمری توسط پتروشیمی ها مواد مصرفی خود را با ۱۰۰ درصد ارز صادراتی و یا با ارز متقاضی واحدها مستقیما توسط خود افراد وارد نمایند تعرفه واردات صفر در نظر گرفته شود(توضیح: راهکار عملی)
ممنوع شدن فروش سلف (توضیح: راهکار عملی)
در صورت عدم توانایی اجرای بند یک سقف رقابت ۵ یا ۱۰ درصد تعیین شود و این درصد مستقیما به حساب دولت واریز شود و صرف افزایش قدرت خرید مصرف کننده نهایی شود (توضیح: ضد رانت)
اختصاص یارانه خوراک پتروشیمی ها به مردم (توضیح: ضد رانت)

5 پیشنهاد انجمن ملی پلیمر
-قیمت مواد اولیه پتروشیمی ۹۰ درصد قیمت جهانی (توضیح: تولید رانت)
-سقف ۵درصد برای افزایش قیمت اعلامی دفتر صنایع تکمیلی (توضیح: تولید رانت)
- قیمت مواد اولیه پتروشیمی در صورت افزایش قیمت‌ها ماهیانه اعلام شود و درصورت کاهش قیمت‌ها دوره زمانی اعلام قیمت به همان صورت هفتگی باشد(!!!!)
-نماینده صنایع پایین دستی در قیمت‌گذاری حضور داشته باشد (توضیح: شفاف سازی اختصاصی)

-قیمت فوب خلیج فارس با همکاری تشکل‌ها و توسط آن‌ها محاسبه و اعلام شود (توضیح: شفاف سازی اختصاصی)

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top