رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

پاسخ بانک مرکزی حمهوری اسلامی ایران به نامه انجمن همگن پلاستیک: از نظر بانک مرکزی صادرات ریالی موضوعیت ندارد

 

 پاسخ بانک مرکزی حمهوری اسلامی ایران به نامه انجمن همگن پلاستیک: از نظر بانک مرکزی صادرات ریالی موضوعیت ندارد

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

پاسخ بانک مرکزی حمهوری اسلامی ایران به نامه انجمن همگن پلاستیک: از نظر بانک مرکزی صادرات ریالی موضوعیت ندارد

مرتضی نیک سرشت دبیر انجمن همگن پلاستیک امروز با انتشار این نامه نتیجه پیگیری های انجمن همگن پلاستیک را اعلام کرد
▪️اینکه بانک مرکزی و سایر نهادهای دولتی خود را ملزم به پاسخ گویی به نامه های انجمن همگن پلاستیک می دانند نکته قابل توجهی است

 

پاسخ بانک مرکزی حمهوری اسلامی ایران به نامه انجمن همگن پلاستیک: از نظر بانک مرکزی صادرات ریالی موضوعیت ندارد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top