رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
چهارشنبه 13 مرداد 1400.
تاریخ شمسی :

رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی گفت: با هدف کنترل بازار و به ویژه بازار PVC در صورت عدم ثبت گرید های مورد نیاز، سهمیه های بهین یابی متقاضیان از سوی وزارت صمت تعلیق می شود.

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی گفت: با هدف کنترل بازار و به ویژه بازار PVC در صورت عدم ثبت گرید های مورد نیاز، سهمیه های بهین یابی متقاضیان از سوی وزارت صمت تعلیق می شود.

 مرضیه طهماسبی اظهارکرد: امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت  اقدام کننده برای تعلیق سهمیه ها است و دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی نیز پیگیراجرای آن است .

رئیس دفترتوسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی ادامه داد: دفتر توسعه صنایع پایین دستی با همکاری دیگرمتولیان امر به دنیال تنظیم و شفافیت کامل بازاراست و در این مسیر کاهش هفتگی درصدی سهمیه بهین یاب از اول خرداد از سوی وزارت صمت ، درصورت عدم ثبت حواله فروش فصل پاییز اعمال شده است .

 وی افزود: لزوم برگشت ارز حاصل از صادرات کامپاوند سازان به سامانه نیما  نیز از دیگراقدام های انجام شده در راستای تنظیم بازاراست .

رئیس دفترتوسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی با اشاره به این که حفظ منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان واقعی محصولات پتروشیمی به عنوان یک راهبرد مورد توجه ویژه دفترصنایع پایین دستی قراردارد، گفت : همانطور که بارها اعلام شده است اعلام دقیق نیاز واقعی بازاراز سوی اتحادیه های تامین نیاز و انجمن های تخصصی مصرف کننده محصولات پتروشیمی می تواند بازار را با آرامش بیشتری همراه سازد

Go to top