رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

پپنا برای اولین بار منتشر کرد: نقشه سالن ها و جانمایی شرکت ها در  نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 98

پپنا برای اولین بار منتشر کرد: نقشه سالن ها و جانمایی شرکت ها در نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 98

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

نقشه جانمایی شرکت ها در نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران منتشر شد. بیست و ششمین دوره نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 8 تا 11 آذرماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

 

 

 

 

پپنا برای اولین بار منتشر کرد: نقشه سالن ها و جانمایی شرکت ها در نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 98

 

 

پپنا برای اولین بار منتشر کرد: نقشه سالن ها و جانمایی شرکت ها در نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 98

 

 

 

پپنا برای اولین بار منتشر کرد: نقشه سالن ها و جانمایی شرکت ها در نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 98

 

 

پپنا برای اولین بار منتشر کرد: نقشه سالن ها و جانمایی شرکت ها در نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 98

 

 

پپنا برای اولین بار منتشر کرد: نقشه سالن ها و جانمایی شرکت ها در نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 98

 

 

ر

 

 

پپنا برای اولین بار منتشر کرد: نقشه سالن ها و جانمایی شرکت ها در نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 98

 

 

 

پپنا برای اولین بار منتشر کرد: نقشه سالن ها و جانمایی شرکت ها در نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 98

 

 

پپنا برای اولین بار منتشر کرد: نقشه سالن ها و جانمایی شرکت ها در نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 98

 

 

 

پپنا برای اولین بار منتشر کرد: نقشه سالن ها و جانمایی شرکت ها در نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 98

 

 

 

 

پپنا برای اولین بار منتشر کرد: نقشه سالن ها و جانمایی شرکت ها در نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 98

 

 

 

پپنا برای اولین بار منتشر کرد: نقشه سالن ها و جانمایی شرکت ها در نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 98

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top