تاریخ احتمالی انتخابات اتحادیه پلاستیک تهران

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

 

منابع مطلع از برگزاری انتخابات اتحادیه پلاستیک تهران در روز 21 یا 27 مهرماه سال جاری خبر می دهند.

محل انتخابات اتحادیه پلاستیک تهران است.

بعد از چند دوره ریاست سید رحیم مقیمی، انتخابات اتحادیه پلاستیک تهران در غیاب وی برگزار می شود.

به نظر نمی رسد کسی بتواند رکورد آرای 1000 نفری سید رحیم مقیمی را بشکند.