رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

طراحی سایت
پنجشنبه 8 خرداد 1399.
تاریخ شمسی :
الخميس 6 شوال 1441.
تاریخ قمری :
May 28 2020.
تاریخ میلادی :

 

نبض بازار پلیمرها در بورس کالا ۲۴ اردیبهشت ماه – رقابت در خرید مواد پلیمری

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir):

نبض بازار پلیمرها در بورس کالا ۲۴ اردیبهشت ماه – رقابت در خرید مواد پلیمری

برای08 محب قم ، 1460 pp  تبریز ، 500 تبریز، SFJ تبریز  تقاضایی وجود نداشت...

 

 

 

 

071  خوزستان 

قیمت سقف385759

 قیمت کف305000

 قیمت میانگین 343009ریال

 درصد رقابت از کف 0

درصد از سقف  26.5 

نسبت تقاضا به عرضه  1.1

 

x75  خوزستان

 با قیمت پایه  255000 ریال   معامله شد

 

  06  خوزستان 

با قیمت پایه  305000 ریال   معامله شد

 

   CRP100NP جم

 با قیمت پایه  108890 ریال   معامله شد

 

52518 جم

  قیمت سقف95999 

قیمت کف91999

 قیمت میانگین 92737ریال 

درصد رقابت از کف 6.1

درصد از سقف  10.8

 نسبت تقاضا به عرضه  1.8

 

EX3 امیرکبیر

 با قیمت پایه  106260 ریال   معامله شد

 

209 امیرکبیر 

قیمت سقف103105 

قیمت کف98123

 قیمت میانگین 99440ریال

 درصد رقابت از کف 7.9

درصد از سقف  13.4

 نسبت تقاضا به عرضه  1.6

 

08 محب قم

 با عدم تقاضا رو به رو شد

 

F7000 مهر

با قیمت پایه  95340 ریال   معامله شد

 

F7000 ایلام

 با قیمت پایه  95340 ریال   معامله شد

 

  0035 بندر 

با قیمت پایه  94464 ریال   معامله شد

 

0075 بندر

 قیمت سقف110701 

قیمت کف107897

 قیمت میانگین 108366ریال

 درصد رقابت از کف 15.5

درصد از سقف  18.5

 نسبت تقاضا به عرضه  2.7

 

 020 بندر

 قیمت سقف99999 

قیمت کف96890

 قیمت میانگین 97950ریال 

درصد رقابت از کف 3.7

درصد از سقف  7.1 

نسبت تقاضا به عرضه  1.8

 

  1502 امام 

با قیمت پایه  120004 ریال   معامله شد

 

1551 تخت جمشید

  با قیمت پایه  114260 ریال   معامله شد

 

  6644 اروند 

با قیمت پایه  73324 ریال   معامله شد

 

6834 اروند 

با قیمت پایه  81662 ریال   معامله شد

 

  x5 pp  مارون

 با قیمت پایه  95340 ریال   معامله شد

 

bl3 pp  مارون

 با قیمت پایه  94464 ریال   معامله شد

 

SE3000J پلیمر گنبد

 با قیمت پایه  118793 ریال   معامله شد

 

1540 تبریز 

با قیمت پایه  110832 ریال   معامله شد

 

1460 pp  تبریز 

با عدم تقاضا رو به رو شد

 

PSE200J تبریز 

قیمت سقف155555

 قیمت کف151890

 قیمت میانگین 153136ریال

 درصد رقابت از کف

32.7 درصد از سقف  35.9 

نسبت تقاضا به عرضه  3.2

 

PSE300J تبریز 

قیمت سقف143009

 قیمت کف139999

 قیمت میانگین 140897ریال

 درصد رقابت از کف 22.3

درصد از سقف  24.9 

نسبت تقاضا به عرضه  3

 

  PSE400J تبریز

 با قیمت پایه  111199 ریال   معامله شد

 

500 تبریز

  با عدم تقاضا رو به رو شد

 

 

SFJ تبریز 

با عدم تقاضا رو به رو شد

 

 3840 تبریز 

قیمت سقف90817

 قیمت کف88955 

قیمت میانگین 89841ریال 

درصد رقابت از کف 0.1

درصد از سقف  2.2

 نسبت تقاضا به عرضه  1.2

 

0150 تبریز 

با قیمت پایه  133870 ریال   معامله شد

 

  209 تبریز

 با قیمت پایه  91377 ریال   معامله شد

 

5030SA تبریز

 با قیمت پایه  90139 ریال   معامله شد

 

  1. شازند

 با قیمت پایه  88838 ریال   معامله شد

 

CRP100 شازند 

قیمت سقف119500

 قیمت کف116812

 قیمت میانگین 117864ریال

 درصد رقابت از کف 2.2

درصد از سقف  4.6

 نسبت تقاضا به عرضه  1.3

 

B01 مهاباد

  قیمت سقف91359

  قیمت کف90999

 قیمت میانگین 91137ریال

 درصد رقابت از کف 0.1

درصد از سقف  0.5

 نسبت تقاضا به عرضه  1.2

 

 PET 641J تندگویان 

قیمت سقف126126

 قیمت کف125899

 قیمت میانگین 125935ریال 

درصد رقابت از کف 3.8

درصد از سقف  4

 نسبت تقاضا به عرضه  2

 

PET 645J تندگویان 

قیمت سقف122911 

قیمت کف120895

 قیمت میانگین 121390ریال

 درصد رقابت از کف 1.3

درصد از سقف  3 

نسبت تقاضا به عرضه  1.4

 

 PET 641SB تندگویان

 با قیمت پایه  125049 ریال   معامله شد

 

 PET 821J تندگویان 

قیمت سقف183899

 قیمت کف162672 

قیمت میانگین 171092ریال

 درصد رقابت از کف 22.4

درصد از سقف  38.4

 نسبت تقاضا به عرضه  1.6

 

PET 825J تندگویان 

قیمت سقف175009 

قیمت کف161555 

قیمت میانگین 164463ریال 

درصد رقابت از کف 24.4

درصد از سقف  34.8

 نسبت تقاضا به عرضه  1.9

 

 0470KJ p آریاساسول 

قیمت سقف95999 

قیمت کف95869 

قیمت میانگین 95929ریال

 درصد رقابت از کف 0.7

درصد از سقف  0.8

 نسبت تقاضا به عرضه  1.3

 

 2420  کردستان

 قیمت سقف105779

 قیمت کف105112

 قیمت میانگین 105323ریال

 درصد رقابت از کف 12.5

درصد از سقف  13.3

 نسبت تقاضا به عرضه  6.3

 

PET 781J تندگویان 

قیمت سقف172444 

قیمت کف161798

 قیمت میانگین 163936ریال

 درصد رقابت از کف 26.4

درصد از سقف  34.7 

نسبت تقاضا به عرضه  1.8

 

641   تندگویان

 با قیمت پایه  121527 ریال   معامله شد

 

0190 pp  آریا ساسول

 قیمت سقف95999 

قیمت کف94429 

قیمت میانگین 94865ریال

 درصد رقابت از کف 1.1

درصد از سقف  2.8

 نسبت تقاضا به عرضه  1.3

 

2102 لاله

  قیمت سقف96059

 قیمت کف94800

 قیمت میانگین 95145ریال

 درصد رقابت از کف 1.5

درصد از سقف  2.8

 نسبت تقاضا به عرضه  1.7

 

 N07 لرستان

 با قیمت پایه  88469 ریال   معامله شد

 

  1922 لاله

 با قیمت پایه  94333 ریال   معامله شد

 

5110  آریا ساسول

 قیمت سقف97600 

قیمت کف96111 

قیمت میانگین 96392ریال 

درصد رقابت از کف 0.8

درصد از سقف  2.4 

نسبت تقاضا به عرضه  1.2

1398/02/24

 

BL3 کرمانشاه 

با قیمت پایه  94464 ریال   معامله شد

 

  52511 pp  جم

 با قیمت پایه  88469 ریال   معامله شد

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top