رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

طراحی سایت
يكشنبه 11 خرداد 1399.
تاریخ شمسی :
الأحد 9 شوال 1441.
تاریخ قمری :
May 31 2020.
تاریخ میلادی :

 

نبض بازار پلیمرها

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir):

نبض بازار پلیمرها در بورس کالا ۱۷ اردیبهشت ماه – رقابت در خرید مواد پلیمری

 

برای 08 محب قم و SE4000J پلیمر گنبد تقاضایی وجود نداشت.

پلی اتیلن ترفتالات بطری  BG781 رکود دار رقابت در بین مواد پلیمری

 

  6644 اروند

  با قیمت پایه  71263 ریال   معامله شد

 

  BS50 قائد بصیر

 با قیمت پایه  132509 ریال   معامله شد

 

  EX3 امیرکبیر 

با قیمت پایه  102902 ریال   معامله شد

 

209 امیرکبیر

 قیمت سقف105548

 قیمت کف100690 

قیمت میانگین 101599ریال

 درصد رقابت از کف 14.2 درصد

از سقف  19.7  نسبت تقاضا به عرضه  2.1

 

  CRP100NP جم

 با قیمت پایه  105448 ریال   معامله شد

 

  60507 جم 

با قیمت پایه  86441 ریال   معامله شد

 

710 خوزستان

 قیمت سقف396899

 قیمت کف382569 

قیمت میانگین 387967ریال 

درصد رقابت از کف 46.6

 درصد از سقف  52.1

 نسبت تقاضا به عرضه  2

 

  1012UR خوزستان

 با قیمت پایه  266000 ریال   معامله شد

 

08 محب قم

 با عدم تقاضا رو به رو شد

 

310 انتخاب 

قیمت سقف140469 

قیمت کف130179

 قیمت میانگین 134849ریال

 درصد رقابت از کف 16.7

درصد از سقف  26

 نسبت تقاضا به عرضه  2.4

 

7240 تبریز

 قیمت سقف123899

 قیمت کف120579

 قیمت میانگین 121039ریال

 درصد رقابت از کف 2

 درصد از سقف  4.8

 نسبت تقاضا به عرضه  1.2

 

1540 تبریز 

با قیمت پایه  108575 ریال   معامله شد

 

r310 انتخاب

 قیمت سقف138669

 قیمت کف135219 

قیمت میانگین 136120ریال

 درصد رقابت از کف 21.3

 درصد از سقف  24.4

نسبت تقاضا به عرضه  2.8

 

 PSE200J تبریز 

قیمت سقف152789

 قیمت کف151289

 قیمت میانگین 151878ریال

 درصد رقابت از کف 35.7

درصد از سقف  37

 نسبت تقاضا به عرضه  3

 

EX5 مارون

 با قیمت پایه  93250 ریال   معامله شد

 

BL3 مارون

 با قیمت پایه  92005 ریال   معامله شد

 

  PSE300J تبریز

 قیمت سقف145000

 قیمت کف140109

 قیمت میانگین 141926ریال

 درصد رقابت از کف 25.6

درصد از سقف  30

 نسبت تقاضا به عرضه  4.3

 

PSE400J تبریز

 با قیمت پایه  108294 ریال   معامله شد

 

3840 تبریز

 قیمت سقف93222 

قیمت کف89789 

قیمت میانگین 91143ریال

 درصد رقابت از کف 3.4

درصد از سقف  7.4

 نسبت تقاضا به عرضه  1.4

 

0150 تبریز

 با قیمت پایه  132509 ریال   معامله شد

 

5030SA تبریز

 با قیمت پایه  88082 ریال   معامله شد

 

209 تبریز

 با قیمت پایه  88590 ریال   معامله شد

 

1551 تخت جمشید

 با قیمت پایه  111933 ریال   معامله شد

 

  500 تبریز

 با قیمت پایه  103330 ریال   معامله شد

 

N07 لرستان

 قیمت سقف91509

 قیمت کف90111

 قیمت میانگین 90662ریال

 درصد رقابت از کف 4.2

درصد از سقف  5.9

 نسبت تقاضا به عرضه  1.6

 

BL3 کرمانشاه

 قیمت سقف94619

 قیمت کف93679 

قیمت میانگین 94196ریال 

درصد رقابت از کف 1.8

درصد از سقف  2.8

 نسبت تقاضا به عرضه  1.8

 

BL3 کرمانشاه

 قیمت سقف94619

 قیمت کف93679 

قیمت میانگین 94196ریال 

درصد رقابت از کف 1.8

درصد از سقف  2.8 

نسبت تقاضا به عرضه  1.8

 

2426 کردستان

 قیمت سقف97699

 قیمت کف95098 

قیمت میانگین 95653ریال

 درصد رقابت از کف 2.6

درصد از سقف  5.4

 نسبت تقاضا به عرضه  2.5

 

0190 آریاساسول 

 قیمت سقف97569

 قیمت کف96179

 قیمت میانگین 97032ریال

 درصد رقابت از کف 4.3

 درصد از سقف  5.8 

نسبت تقاضا به عرضه  2.6

 

  1. شازند

 قیمت سقف87899

 قیمت کف87059

 قیمت میانگین 87336ریال 

درصد رقابت از کف 0.3

درصد از سقف  1.3

 نسبت تقاضا به عرضه  1.3

 

   SE3000J پلیمر گنبد

 با قیمت پایه  115679 ریال   معامله شد

 

   SE4000J پلیمر گنبد 

با عدم تقاضا رو به رو شد

 

5110 آریاساسول

 قیمت سقف95379 

قیمت کف95001 

قیمت میانگین 95219ریال 

درصد رقابت از کف 1.9

 درصد از سقف  2.3

 نسبت تقاضا به عرضه  3

 

5110 آریاساسول 

قیمت سقف96889

 قیمت کف95559

 قیمت میانگین 95833ریال 

درصد رقابت از کف 2.5

درصد از سقف  3.9

 نسبت تقاضا به عرضه  1.6

 

CRP100 شازند 

قیمت سقف123456

 قیمت کف118118

 قیمت میانگین 119285ریال 

درصد رقابت از کف 7

درصد از سقف  11.8 

نسبت تقاضا به عرضه  1.6

 

0190 آریاساسول

 قیمت سقف98198

 قیمت کف91413 

قیمت میانگین 97481ریال

 درصد رقابت از کف -0.9

درصد از سقف  6.4

 نسبت تقاضا به عرضه  2.1

 

PET 641J تندگویان 

قیمت سقف125130 

قیمت کف120899

 قیمت میانگین 121643ریال

 درصد رقابت از کف 1.1

 درصد از سقف  4.7

 نسبت تقاضا به عرضه  1.5

 

 

F7000 مهر

 با قیمت پایه  93250 ریال   معامله شد

 

PET 821J تندگویان 

قیمت سقف195871

 قیمت کف184769 

قیمت میانگین 186659ریال 

درصد رقابت از کف 41

 درصد از سقف  49.5 

نسبت تقاضا به عرضه

 

 

PET 645J تندگویان 

قیمت سقف120889

 قیمت کف120105 

قیمت میانگین 120186ریال

 درصد رقابت از کف 2.1

 درصد از سقف  2.8

 نسبت تقاضا به عرضه  1.9

 

PET 825J تندگویان

 قیمت سقف189009 

قیمت کف176789

 قیمت میانگین 179782ریال

 درصد رقابت از کف 38.2

درصد از سقف  47.7 

نسبت تقاضا به عرضه  1.6

 

  PET 641SB تندگویان 

با قیمت پایه  123302 ریال   معامله شد

 

PET 781J تندگویان 

قیمت سقف189981 

قیمت کف182009

 قیمت میانگین 184450ریال

 درصد رقابت از کف 44.3

درصد از سقف  50.6 

نسبت تقاضا به عرضه  2.2

 

F7000 ایلام

 با قیمت پایه  93250 ریال   معامله شد

 

  1502 امام

 با قیمت پایه  116631 ریال   معامله شد

 

 

0035 بندر

 با قیمت پایه  92005 ریال   معامله شد

 

0075 بندر

 قیمت سقف107890

 قیمت کف106079 

قیمت میانگین 107064ریال 

درصد رقابت از کف 15

 درصد از سقف  16.9 

نسبت تقاضا به عرضه  3.1

 

020 بندر 

قیمت سقف100401 

قیمت کف97777 

قیمت میانگین 98672ریال 

درصد رقابت از کف 6

درصد از سقف  8.8  

نسبت تقاضا به عرضه  2.3

 

B01 مهاباد

  قیمت سقف93333

 قیمت کف91413

 قیمت میانگین 92200ریال

 درصد رقابت از کف 3.7

درصد از سقف  5.9

 نسبت تقاضا به عرضه  1.8

 

B02 مهاباد 

قیمت سقف97069

 قیمت کف95555

 قیمت میانگین 96122ریال

 درصد رقابت از کف 8.4

درصد از سقف  10.1

 نسبت تقاضا به عرضه  2.9

 

20BF5 مهاباد

 قیمت سقف97559 

قیمت کف91647

 قیمت میانگین 92435ریال 

درصد رقابت از کف 0

درصد از سقف  6.5

 نسبت تقاضا به عرضه  1.3

 

2102 لاله 

قیمت سقف97119

 قیمت کف95533

 قیمت میانگین 95968ریال 

درصد رقابت از کف 3.5

درصد از سقف  5.3

 نسبت تقاضا به عرضه  2

 

2100 لاله 

قیمت سقف117777

قیمت کف113069 

قیمت میانگین 115446ریال

 درصد رقابت از کف 16.2

 درصد از سقف  21

 نسبت تقاضا به عرضه  2.9

 

  1922 لاله

 با قیمت پایه  93181 ریال   معامله شد

 

 1460 تبریز

 با قیمت پایه  109613 ریال   معامله شد

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا

www.ppna.ir

@ppnachannel

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top