با توجه به اینکه خرید محصولات پتروشیمی و صنعتی در بورس کالا منوط به داشتن مجوز در سامانه بهین یاب وزرات صنایع و ارسال هر روزه مجوزها توسط وزرات مذکور به بورس کالای ایران می باشد, جهت جلوگیری از هرگونه مشکل مجوز در هنگام خرید تا روز پنجم هر ماه آمار تولید خود را در سایت بهین یاب وارد و به روز نمائید.

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir): با توجه به اینکه خرید محصولات پتروشیمی و صنعتی در بورس کالا منوط به داشتن مجوز در سامانه بهین یاب وزرات صنایع و ارسال هر روزه مجوزها توسط وزرات مذکور به بورس کالای ایران می باشد, جهت جلوگیری از هرگونه مشکل مجوز در هنگام خرید تا روز پنجم هر ماه آمار تولید خود را در سایت بهین یاب وارد و به روز نمائید.

 

نکاتی در مورد چک کردن سهمیه بهین یاب را در تصویر زیر ببینید:

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

با توجه به اینکه خرید محصولات پتروشیمی و صنعتی در بورس کالا منوط به داشتن مجوز در سامانه بهین یاب وزرات صنایع و ارسال هر روزه مجوزها توسط وزرات مذکور به بورس کالای ایران می باشد, جهت جلوگیری از هرگونه مشکل مجوز در هنگام خرید تا روز پنجم هر ماه آمار تولید خود را در سایت بهین یاب وارد و به روز نمائید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top