قطعا میزان رقابت بر سر مواد پلیمری داده های مهمی را به فعالان صنایع پلاستیک و پلیمر می دهد. از این پس میزان رقابت در روزهای بهین یاب را در پایگاه خبری پپنا منتشر می کنیم.

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir): قطعا میزان رقابت بر سر مواد پلیمری داده های مهمی را به فعالان صنایع پلاستیک و پلیمر می دهد. از این پس میزان رقابت در روزهای بهین یاب را در پایگاه خبری پپنا منتشر می کنیم.

 

میزان رقابت مواد پلیمری در روز بهین یابی ۲۰ فروردین ماه:

 

پلی اتیلن سنگین فیلم   F7000، پتروشیمی مهر: درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.5 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی   BL3، پتروشیمی جم: روی قیمت پایه معامله شد

پلی اتیلن سنگین فیلم    EX5، جم: روی قیمت پایه معامله شد

پلی اتیلن سنگین تزریقی   52518، جم: درصد رقابت نسبت به پایه ناچیز

درصد رقابت نسبت به پایه ناچیز، امیرکبیر: درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3، امیرکبیر: درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از  15 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم    2420H، درصد رقابت نسبت به پایه ناچیز

پلی استایرن مقاوم  7240، تبریز: درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از  3 درصد

پلی استایرن معمولی   1540، تبریز: روی قیمت پایه معامله شد

پلی استایرن  انبساطی   200، تبریز: درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از  37 درصد

پلی استایرن  انبساطی   300، تبریز: درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از  15 درصد

پلی استایرن  انبساطی   400، تبریز: درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از  1 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم   F7000، ایلام: روی قیمت پایه معامله شد

پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000، بانیار پلیمر گنبد، روی قیمت پایه معامله شد

پلی اتیلن سنگین بادی   BL3، پتروشیمی مارون: درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از  2 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم    EX5، مارون: روی قیمت پایه معامله شد

پلی استایرن انبساطی نسوز SE250، سهند: روی قیمت پایه معامله شد

پلی اتیلن سنگین بادی 0035، بندرامام: درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از   5 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی 0075، بندر امام: درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از   14 درصد

پلی استایرن  انبساطی   500، تبریز: روی پایه معامله شد

پلی استایرن  انبساطی   526، تبریز: درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از  21 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420D، امیر کبیر: پلی اتیلن سبک فیلم 2420D

پلی اتیلن سبک فیلم 0200، بندر امام: درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی  1922T، لاله: روی قیمت پایه معامله شد

پلی اتیلن سنگین دورانی   3840UA: تبریز: درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 39 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری   BG825، تندگویان: درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی   5030SA، تبریز: درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از  6 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری   BG781: تندگویان: درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از  14 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00، لاله: درصد رقابت نسبت به قیمت پایه ناچیز

پلی اتیلن سبک خطی    0209KJ، تبریز: روی قیمت پایه معامله شد

پلی اتیلن ترفتالات بطری   BG785، تندگویان: درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری   BG731، تندگویان: درصد رقابت نسبت به قیمت پایه ناچیز

پلی اتیلن سبک فیلم    0190، آریا ساسول: درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی  1922T، آریاساسول: روی قیمت پایه معامله شد

پلی اتیلن سنگین فیلم  HF5110، درصد آریا ساسول: رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی   BL3، کرمانشاه: درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از  7 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B01، مهاباد: روی قیمت پایه معامله شد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02، مهاباد: درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از  3 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 2420E02، کردستان: روی قیمت پایه معامله شد

پلی اتیلن سبک خطی 22B03، مهاباد، روی قیمت پایه معامله شد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA، شازند: درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از  10 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی   CRP100B   ، شازند: درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی  62N07UV، لرستان: روی قیمت پایه معامله شد

پلی پروپیلن نساجی EPC40R    ، شازند: درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 44 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18، لرستان: درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top