صورتجلسه کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی در تاریخ  18 اسفند ماه منتشر شد. 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی -پپنا (www.ppna.ir): صورتجلسه کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی در تاریخ  18 اسفند ماه منتشر شد. 

ادامه خرید تعاونی ها از بورس

عرضه اختصاصی پی وی سی برای شرکت معصوم و فارمد پلاست

پیشنهاد خرید مواد توسط شرکت های بازرگانی

 

آخرین حضور نصرالله رضازاده در جلسه کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی