انتخابات اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز در پیش است در واقع انتخابات مهمترین تشکل صنایع پاینن دستی چندی دیگر برگزار می شود. مدیران فعلی اتحادیه و منتقدان (حتی بخشی از اعضای هیات مدیره اتحادیه با هم)  تعارضاتی دارند. پایگاه خبری پپنا برای شفاف شدن عملکرد مهمترین تشکل صنایع پایین دستی دیدگاه های دو طرف را منتشر می کند و به هیچ وجه نگاه یک طرفه ای به هیچ موضوعی در صنایع پلیمر ندارد.

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): انتخابات اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز در پیش است در واقع انتخابات مهمترین تشکل صنایع پاینن دستی چندی دیگر برگزار می شود. مدیران فعلی اتحادیه و منتقدان (حتی بخشی از اعضای هیات مدیره اتحادیه با هم)  تعارضاتی دارند. پایگاه خبری پپنا برای شفاف شدن عملکرد مهمترین تشکل صنایع پایین دستی دیدگاه های دو طرف را منتشر می کند و به هیچ وجه نگاه یک طرفه ای به هیچ موضوعی در صنایع پلیمر ندارد.

 

در ادامه پاسخ نصرالله رضازاده و مسعود میرزایی را مطالعه می کنید:

 

 

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی – پپنا

با سلام

بازگشت به اخبار مربوط به اتحادیه که در تاریخ های ذکر شده ذیل منتشر نموده اید لازم است طبق قانون پاسخ های این اتحادیه را نیز در اسرع وقت در آن سایت خبری درج و منعکس نمایید.

  • پاسخ متن منتشر شده در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۹۷

اولا تمامی پاسخ های داده شده توسط اتحادیه به کلیه طرف ها، اعم از دولتی و غیره، همگی مستند به قواعد و ضوابط قانونی بوده و هست.

ثانیا طبق اساسنامه اعضا این اتحادیه را آن دسته از شرکت های تعاونی می توانند تشکیل دهند که کلیه اعضات آنها تولیدکننده بوده و دارای واحد تولیدی فعال در صنعت پایین دستی پتروشیمی همراه با مجوزهای معتبر تولیدی و قانونی باشند.

ثالثا اشخاص غیر تولیدی که دارای مجوزهای خلاف ضوابط قانونی می باشند به عضویت این اتحادیه درآیند و در صورت پذیرش اشتباه نیز عضویت آنها فاقد هر گونه ارزش و اعتبار می باشد.

 

  • پاسخ متن منتشر شده در ۲۳ بهمن ۹۷

الف: طبق قانون پس از انقضای مدت ماموریت هیات مدیره هیات مدیره فعلی تا انتخاب و قبولی هیات مدیره جدید کماکان وظایف محوله را انجام داده و مسوولیت اداره امور اتحادیه را برعهده خواهند داشت.

ب) هجمه های متعدد علیه مدیریت اتحادیه تحت عبارت اخبار و فایل های متعدد تماما فاقد مبنای حقوقی بوده و کلیه اسناد و نامه ها امضا شده مورد اشاره آن خبرنامه همگی توسط اشخاص ناآگاه و با تحریف ضوابط و عناوین مجعول تهیه گردیده اند.

ج) هیات مدیره اتحادیه وظایف خود را به صورت جمعی انجام داده و تصمیمات خود را نیز با آرا اکثریت حاضر در جلسات هیات مدیره اتخاذ نموده اند.

د: طبق قانون شرکت تعاونی ، خدمات هیات مدیره در اتحادیه های تعاونی، افتخاری و بلاعوض بوده است در صورت سوال برانگیز بودن فعالیت بلاعوض بودن مدیران فعلی اتحادیه

پس نتیجتا مخبرین آن سایت خبری فعالیت کلیه مدیران تعاونی ها تا قبل از تصویب قانون بخش تعاون همگی مشکوک بوده اند.

اساسا جرم غیر قابل ... !!! آقایان رضازاده و میرزایی – مدیران فعلی  اتحادیه -   از نظر هجمه کنندگان همین پایبندی آنها به ایستادن در مقابل تخلفات عدیده مالی و ... گردانندگان این هجمه هاست.

  • پاسخ متن منتشر شده در ۲۸ بهمن ۹۷

همانطور که در جوابیه مورخ ۲۸ بهمن ۹۷ اعلام گردیده است این اتحادیه آمادگی دفاع مشروع از عملکرد خود را داشته و در هر زمان که ایجاب نمایئد پاسخ شکات را خواهد داد.

  • در پاسخ به اطلاعیه ای که نام دو نفر در تاریخ ۲۸ بهمن ۹۷ منتشر نموده اید اعلام می دارد که حداقل یکی از آنها فاقد هر گونه سمت رسمی در این اتحادیه می باشد همچنین اطلاعیه صادره توسط آنان نیز به استناد چندین دلیل قانونی فاقد اثر بوده و بلااعتبار می باشد.
  • پاسخ متن منتشر شده در ۴ اسفندماه ۹۷

صورتجلسه !!! مورد استناد آن سایت خبری مبنی بر بی اعتبار بودن مدیریت این اتحادیه به دلایل زیر فاقد ارزش قانونی است.

الف: جلسه مذکور بدون هیچ گونه دعوتنامه و فقط با حضور فیزیکی سه نفر از هفت نفر اعضا هیات مدیره تشکیل گردیده است لذا رسمیت نداشته است

ب: تصمیمات مندرج در آن همگی و بلا استثنا فاقد اساس پایه و ضابطه قانونی می باشند.

 

در خاتمه لازم می دانیم ضمن ابراز ناخوشنودی خود نیبت به مدیریت آن سایت در خصوص نحوه انتخاب و چیدمان کلمات برای انعکاس اخبار به این اتحادیه که شائبه طرفداری آن پایگاه خبری را از عده معدود سه چهار نفره جوسازان علیه مدیریت این اتحادیه را متبادر می سازد، امیدواری خود را نسبت به تصحبح رویه فوق توسط آن پایگاه خبری اظهار می داریم

 

نصرالله رضازاده

مسعود میرزایی

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top