اخیرا صورتجلسه ای با امضای اعضای هیات مدیره اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز تهیه شده که در آن آمده است.

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): اخیرا صورتجلسه ای با امضای اعضای هیات مدیره اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز تهیه شده که در آن آمده است.

مصوب گردید آقایان نصرالله رضازاده طرقی به عنوان رییس هیات مدیره و آقای مسعود میرزایی برزی به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل تا انتخابات جدید هیات مدیره حق هیچ گونه نامه نگاری و مکاتبه اعم از عادی و تعهد آور را نداشته و کلیه مکاتبات اداری صرفا با مصوبه اکثریت اعضا هیات مدیره و امضای آقای سید محمد رضوی فرد معتبر بوده و عدم رعایت این مصوبه مستوجب اقدامات قانونی و کیفیری می باشد.

 

اعضای هیات مدیره تاکید کردند ۲۲ اسفندماه سال جاری انتخابات جدید هیات مدیره برگزار می شود.

اصل صورت جلسه و امضای اعضای هیات مدیره در دفتر پپنا موجود است.

 

دیگر اعضای هیات مدیره اتحادیه سراسری عباس حاج ابن علی، محسن معمارزاده، سید محمد رضا رضوی فرد و محسن کرار هستند. کامبیز وکیلیان و علیرضا کامویی بازرسان اتحادیه سراسری هستند.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top