تخلفات برخی از واحد های تولیدی که از مواد اولیه پتروشیمی استفاده می کردند، در بازرسی ها محرز و تخلفات به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):


تخلفات برخی از واحد های تولیدی که از مواد اولیه پتروشیمی استفاده می کردند، در بازرسی ها محرز و تخلفات به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

در نشست ستاد تسهیل و وفع موانع تولید مصوب شد که تا زمان بررسی پرونده در تعزیرات حکومتی، فعالیت واحد های فعال و اشتغال زای مصرف کننده مواد پتروشیمی تداوم یابد و کد ورود برای خرید مواد اولیه آنها فعال شود.

در صورت تخلف مجدد، کد خرید آنها بسته و گزارش و تهیه مستندات نیز برای اعمال قانون اجرایی می شود.

@ppnachannel

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top