از اول ژانویه 2019، قانون بسته بندی جدید ملی در آلمان به اجرا در می آید که شامل افزایش میزان بازیافت است.

 


پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): از اول ژانویه 2019، قانون بسته بندی جدید ملی در آلمان به اجرا در می آید که شامل افزایش میزان بازیافت است.

با جمع آوری زباله های بسته بندی که در آلمان بیش از 18 میلیون تن در سال است، مصرف سالیانه آن در حدود 222 کیلوگرم است. میانگین اروپایی 167.3 کیلوگرم در سال است. تقریبا نیمی از ضایعات بسته بندی در آلمان از خانوارها تولید می شود.

قانون بسته بندی جدید در این کشور، میزان میزان بازیافت برای بسته بندی پلاستیک 58.5٪ در سال 2019 را تعیین شده است - نرخ فعلی 36٪ است.

 از سال 2022، این افزایش به 63 درصد افزایش خواهد یافت.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top