سایت خبری پپنا (www.ppna.ir): برترین های بورس کالا در هفته دوم مردادماه به تفکیک گریدهای پلیمری و پتروشیمی ها

میزان عرضه و تقاضا، حجم و ارزش معاملات)

 

 

گرید ها با بیشترین میزان عرضه  از تاریخ 1396/5/14  الی 1396/5/20
ردیفعنوانمقدار میزان عرضهدرصد
1 پلی وینیل کلراید S65 7,198 تن 18.2
2 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 5,400 تن 13.6
3 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 4,500 تن 11.4
4 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 4,004 تن 10.1
5 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 3,622 تن 9.1
6 پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 3,608 تن 9.1
7 پلی پروپیلن نساجی HP552R 3,392 تن 8.6
8 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 3,060 تن 7.7
9 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 2,772 تن 7.0
10 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 2,090 تن 5.3

 

 

 

گرید ها با بیشترین میزان تقاضا  از تاریخ 1396/5/14  الی 1396/5/20
ردیفعنوانمقدار میزان تقاضادرصد
1 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 74,052 تن 44.6
2 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 22,044 تن 13.3
3 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 19,822 تن 11.9
4 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 10,773 تن 6.5
5 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 9,870 تن 5.9
6 پلی وینیل کلراید S65 8,808 تن 5.3
7 پلی پروپیلن نساجی HP552R 7,398 تن 4.5
8 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 4,620 تن 2.8
9 پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 4,466 تن 2.7
10 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 4,272 تن 2.6

 

 

گرید ها با بیشترین حجم معامله  از تاریخ 1396/5/14  الی 1396/5/20
ردیفعنوانمقدار حجم معاملهدرصد
1 پلی وینیل کلراید S65 7,198 تن 20.8
2 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 4,054 تن 11.7
3 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 3,806 تن 11.0
4 پلی پروپیلن نساجی HP552R 3,392 تن 9.8
5 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 3,380 تن 9.8
6 پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 3,234 تن 9.4
7 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 3,040 تن 8.8
8 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 2,772 تن 8.0
9 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 2,090 تن 6.1
10 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 1,560 تن 4.5

 

 

گرید ها با بیشترین ارزش معامله  از تاریخ 1396/5/14  الی 1396/5/20
ردیفعنوانمقدار ارزش معاملهدرصد
1 پلی وینیل کلراید S65 234,633,154 ریال 17.8
2 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 160,639,750 ریال 12.2
3 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 142,878,860 ریال 10.8
4 پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 139,005,592 ریال 10.6
5 پلی پروپیلن نساجی HP552R 131,530,230 ریال 10.0
6 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 124,440,976 ریال 9.4
7 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 116,796,280 ریال 8.9
8 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 111,972,960 ریال 8.5
9 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 88,568,810 ریال 6.7
10 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 66,686,400 ریال 5.1

 

 

 

پتروشیمی ها با بیشترین میزان عرضه  از تاریخ 1396/5/14  الی 1396/5/20
ردیفعنوانمقدار میزان عرضهدرصد
1 پتروشیمی تندگویان 13,981 تن 18.8
2 پتروشیمی بندرامام 11,196 تن 15.1
3 پتروشیمی امیرکبیر 8,060 تن 10.8
4 پتروشیمی شازند 6,608 تن 8.9
5 پلی پروپیلن جم 4,136 تن 5.6
6 پتروشیمی مارون 4,114 تن 5.5
7 پتروشیمی جم 4,004 تن 5.4
8 پتروشیمی اروند 3,052 تن 4.1
9 نوید زرشیمی 2,408 تن 3.2
10 پتروشیمی تبریز 2,150 تن 2.9
11 پتروشیمی آریا ساسول 1,650 تن 2.2
12 پتروشیمی مهر 1,540 تن 2.1
13 پتروشیمی لاله 1,231 تن 1.7
14 پتروشیمی غدیر 1,220 تن 1.6
15 پتروشیمی کردستان 1,080 تن 1.5
16 پتروشیمی لرستان 1,056 تن 1.4
17 پتروشیمی ایلام 1,012 تن 1.4
18 پلیمر کرمانشاه 960 تن 1.3
19 پتروشیمی پلی نار 903 تن 1.2
20 پتروشیمی رجال 798 تن 1.1
21 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 600 تن 0.8
22 پتروشیمی تخت جمشید 588 تن 0.8
23 بانیار پلیمر گنبد 500 تن 0.7
24 پتروشیمی مهاباد 480 تن 0.6
25 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 360 تن 0.5
26 پتروشیمی خوزستان 308 تن 0.4
27 پتروشیمی قائد بصیر 150 تن 0.2
28 پتروشیمی آبادان 100 تن 0.1
29 محب پلیمر قم 100 تن 0.1

 

 

 

پتروشیمی ها با بیشترین میزان تقاضا  از تاریخ 1396/5/14  الی 1396/5/20
ردیفعنوانمقدار میزان تقاضادرصد
1 پتروشیمی تندگویان 101,068 تن 49.0
2 پتروشیمی مارون 27,874 تن 13.5
3 نوید زرشیمی 22,347 تن 10.8
4 پتروشیمی بندرامام 14,074 تن 6.8
5 پتروشیمی شازند 7,380 تن 3.6
6 پتروشیمی امیرکبیر 6,422 تن 3.1
7 پلی پروپیلن جم 6,336 تن 3.1
8 پتروشیمی اروند 3,072 تن 1.5
9 پتروشیمی تبریز 2,720 تن 1.3
10 پتروشیمی جم 2,618 تن 1.3
11 پتروشیمی پلی نار 2,520 تن 1.2
12 پتروشیمی رجال 2,499 تن 1.2
13 پتروشیمی مهر 1,562 تن 0.8
14 پتروشیمی غدیر 1,380 تن 0.7
15 پتروشیمی آریا ساسول 1,078 تن 0.5
16 پتروشیمی لرستان 864 تن 0.4
17 پلیمر کرمانشاه 576 تن 0.3
18 پتروشیمی آبادان 560 تن 0.3
19 پتروشیمی ایلام 506 تن 0.2
20 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 360 تن 0.2
21 پتروشیمی لاله 236 تن 0.1
22 بانیار پلیمر گنبد 200 تن 0.1
23 پتروشیمی مهاباد 120 تن 0.1
24 پتروشیمی خوزستان 26 تن کمتر از 0.1
25 پتروشیمی کردستان 24 تن کمتر از 0.1
26 پتروشیمی قائد بصیر 5 تن کمتر از 0.1

 

 

 

پتروشیمی ها با بیشترین حجم معامله  از تاریخ 1396/5/14  الی 1396/5/20
ردیفعنوانمقدار حجم معاملهدرصد
1 پتروشیمی تندگویان 10,758 تن 19.8
2 پتروشیمی بندرامام 9,594 تن 17.6
3 پتروشیمی امیرکبیر 5,844 تن 10.7
4 پلی پروپیلن جم 3,850 تن 7.1
5 پتروشیمی مارون 3,784 تن 7.0
6 پتروشیمی شازند 3,480 تن 6.4
7 پتروشیمی اروند 3,052 تن 5.6
8 پتروشیمی جم 2,431 تن 4.5
9 نوید زرشیمی 1,638 تن 3.0
10 پتروشیمی تبریز 1,600 تن 2.9
11 پتروشیمی مهر 1,540 تن 2.8
12 پتروشیمی غدیر 1,220 تن 2.2
13 پتروشیمی آریا ساسول 1,056 تن 1.9
14 پتروشیمی پلی نار 903 تن 1.7
15 پتروشیمی رجال 798 تن 1.5
16 پتروشیمی لرستان 696 تن 1.3
17 پلیمر کرمانشاه 576 تن 1.1
18 پتروشیمی ایلام 506 تن 0.9
19 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 360 تن 0.7
20 پتروشیمی لاله 236 تن 0.4
21 بانیار پلیمر گنبد 200 تن 0.4
22 پتروشیمی مهاباد 120 تن 0.2
23 پتروشیمی آبادان 100 تن 0.2
24 پتروشیمی خوزستان 26 تن کمتر از 0.1
25 پتروشیمی کردستان 24 تن کمتر از 0.1
26 پتروشیمی قائد بصیر 5 تن کمتر از 0.1

 

 

پتروشیمی ها با بیشترین ارزش معامله  از تاریخ 1396/5/14  الی 1396/5/20
ردیفعنوانمقدار ارزش معاملهدرصد
1 پتروشیمی تندگویان 397,187,230 ریال 18.7
2 پتروشیمی بندرامام 363,775,334 ریال 17.1
3 پتروشیمی امیرکبیر 237,404,350 ریال 11.2
4 پتروشیمی مارون 158,125,176 ریال 7.4
5 پلی پروپیلن جم 154,806,102 ریال 7.3
6 پتروشیمی شازند 140,583,200 ریال 6.6
7 پتروشیمی جم 99,862,015 ریال 4.7
8 پتروشیمی اروند 99,035,456 ریال 4.7
9 پتروشیمی تبریز 74,430,150 ریال 3.5
10 نوید زرشیمی 68,081,958 ریال 3.2
11 پتروشیمی مهر 60,036,900 ریال 2.8
12 پتروشیمی آریا ساسول 42,112,180 ریال 2.0
13 پتروشیمی غدیر 39,663,420 ریال 1.9
14 پتروشیمی پلی نار 35,864,598 ریال 1.7
15 پتروشیمی رجال 31,312,134 ریال 1.5
16 پتروشیمی لرستان 26,300,448 ریال 1.2
17 پلیمر کرمانشاه 22,132,800 ریال 1.0
18 پتروشیمی ایلام 20,823,418 ریال 1.0
19 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 20,160,000 ریال 0.9
20 بانیار پلیمر گنبد 11,400,000 ریال 0.5
21 پتروشیمی لاله 11,086,675 ریال 0.5
22 پتروشیمی مهاباد 4,755,000 ریال 0.2
23 پتروشیمی آبادان 3,767,780 ریال 0.2
24 پتروشیمی خوزستان 1,985,280 ریال 0.1
25 پتروشیمی کردستان 1,026,528 ریال کمتر از 0.1
26 پتروشیمی قائد بصیر 373,285 ریال کمتر از 0.1

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم