سایت خبری پپنا (www.ppna.ir): صورت‌جلسه‌ی شماره‌ی 27 کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

جلسه بیست و هفتم کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی به موضوع آیین نامه پیشنهادی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مورد نحوه تعیین قیمت محصولات پتروشیمی اختصاص یافت و موارد ذیل به تصویب رسید.

 1. منابع قیمتی: قیمت محصولات پتروشیمی که دارای مرجع مشخص در نشریات معتبر می¬باشند از این نشریات استخراج می¬گردند (5 رأی از 6 رأی):
 • پلیمری¬ها از         ICIS
 • شیمیایی¬ها از PLATTS و ICIS
 • کودها از FMB
 • LPG از Argus
 1. محاسبه قیمت درب کارخانه (EXW): قیمت EX WORK بر مبنای 95 درصد قیمت FOB ایران در هر گروه کالایی محاسبه می¬گردد (5 رأی از 6 رأی).

 

 1. در صورت عدم درج FOB ایران این مقدار از کسر قیمت حمل از FOB یا CFR بازارهای هدف صادراتی مندرج در نشریات بدست می¬آید(5 رأی از 6 رأی).
 2. بازار هدف یک کالا، دو یا سه کشور اول مقصد صادراتی آن گروه کالایی است که در شش ماه گذشته حداقل پنجاه درصد صادرات آن گروه کالایی را به خود اختصاص دهد(5 رأی از 6 رأی).
 3. به جهت وجود نوسانات زیاد در یک بازار و نیز ایجاد دور قیمت گذاری در کالاهایی که FOB ایران آنها در نشریات درج می‌شود در محاسبه قیمت¬ها از دو یا سه بازار مختلف استفاده می¬شود.
 4. در صورت ارائه مستندات مبنی بر فاصله زیاد بین قیمت صادراتی یک کالا با قیمت نشریات در یک دوره زمانی حداقل شش ماهه ضرایب تصحیح در قیمت¬های اعلامی درج می¬گردد.
 5. هزینه حمل به روز شده در دوره¬های سه ماهه از مجلات PLATTS، از مستندات ارائه شده از صادرکنندگان محصولات و یا از شرکت¬های بزرگ بازرگانی استعلام می¬گردد.
 6. قیمت گریدها در یک گروه کالایی بر مبنای محاسبه قیمت تمام شده نسبی آنها (مصرف مواد اولیه و کمکی، نرخ تولید) اعلام می¬گردد(5 رأی از 6 رأی).
 7. دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در موارد خاص و با هدف تأمین گریدهای مورد نیاز و ایجاد ثبات در بازار تا 5%± قیمت محاسبه شده مجاز به ایجاد نوسان در فرمول¬های محاسبه شده می¬باشد. تمام موارد استفاده از این اختیار می‌بایست ظرف مدت یک هفته پس از اجرا به کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی گزارش شود و مواردی که بیش از  5%± تغییر قیمت نسبت به فرمول¬های محاسبه شده ضروری باشد، باید قبل از اجرا در کارگروه مطرح گردد(6 رأی از 6 رأی).
 8. تا اطلاع ثانوی دفتر توسعه صنایع پایین دستی مرجع محاسبه و اعلام قیمت¬های EXW خواهد بود.
 9. همچنین تعریف کالای فاقد محدودیت عرضه به این ترتیب تعیین شد: «گرید هر کالا در هر شرکت تولیدکننده محصول پتروشیمی که در طول یک ماه قبل از زمان بررسی در تمام عرضه‌ها کمتر از 90 درصد عرضه نقد به فروش رفته باشد» (4 رأی از 6 رأی).

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم