سایت خبری پپنا (www.ppna.ir): برترین های بورس کالا در هفته دوم مردادماه به تفکیک گریدهای پلیمری و پتروشیمی ها

میزان عرضه و تقاضا، حجم و ارزش معاملات)

 

بیشترین عرضه گریدها:

گرید ها با بیشترین میزان عرضه  هفته دوم مردادماه ۹۶
ردیفعنوانمقدار میزان عرضهدرصد
1 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 4,004 تن 18.7
2 پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 3,080 تن 14.4
3 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 2,332 تن 10.9
4 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 2,024 تن 9.5
5 پلی پروپیلن نساجی HP510L 2,024 تن 9.5
6 پلی وینیل کلراید S70 1,980 تن 9.2
7 پلی پروپیلن نساجی Z30S 1,870 تن 8.7
8 پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 1,518 تن 7.1
9 پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 1,518 تن 7.1
10 پلی پروپیلن شیمیایی C30G 1,056 تن 4.9

 

 بیشترین تقاضا گرذیدها:

گرید ها با بیشترین میزان تقاضا هفته دو مردادماه
ردیفعنوانمقدار میزان تقاضادرصد
1 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 18,007 تن 44.4
2 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 4,224 تن 10.4
3 پلی پروپیلن نساجی Z30S 3,586 تن 8.8
4 پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 3,102 تن 7.6
5 پلی پروپیلن نساجی HP510L 2,860 تن 7.1
6 پلی پروپیلن نساجی SF060 2,625 تن 6.5
7 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 2,247 تن 5.5
8 پلی پروپیلن نساجی ZH552R 1,407 تن 3.5
9 پلی پروپیلن شیمیایی C30G 1,364 تن 3.4
10 پلی پروپیلن نساجی HP552R 1,144 تن 2.8

 

بیشترین حجم معامله گریدها:

گرید ها با بیشترین حجم معامله هفته دوم مردادماه
ردیفعنوانمقدار حجم معاملهدرصد
1 پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 3,080 تن 20.0
2 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 2,332 تن 15.1
3 پلی پروپیلن نساجی HP510L 2,024 تن 13.1
4 پلی پروپیلن نساجی Z30S 1,870 تن 12.1
5 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 1,100 تن 7.1
6 پلی پروپیلن شیمیایی C30G 1,056 تن 6.9
7 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 1,040 تن 6.8
8 پلی پروپیلن نساجی ZH552R 1,008 تن 6.5
9 پلی پروپیلن نساجی HP552R 990 تن 6.4
10 پلی پروپیلن نساجی SF060 903 تن 5.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیشترین ارزش معامله گریدها:

گرید ها با بیشترین ارزش معامله هفته دوم مردادماه
ردیفعنوانمقدار ارزش معاملهدرصد
1 پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 130,074,560 ریال 21.8
2 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 91,846,612 ریال 15.4
3 پلی پروپیلن نساجی HP510L 76,526,736 ریال 12.8
4 پلی پروپیلن نساجی Z30S 71,738,634 ریال 12.0
5 پلی پروپیلن شیمیایی C30G 39,988,080 ریال 6.7
6 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 39,512,080 ریال 6.6
7 پلی پروپیلن نساجی ZH552R 38,617,467 ریال 6.5
8 پلی پروپیلن نساجی HP552R 37,262,610 ریال 6.2
9 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 35,500,300 ریال 6.0
10 پلی پروپیلن نساجی SF060 35,389,557 ریال 5.9

 

 

پتروشیمی: بیشترین عرضه

پتروشیمی ها با بیشترین میزان عرضه هفته دوم مردادماه
ردیفعنوانمقدار میزان عرضهدرصد
1 پتروشیمی تندگویان 11,968 تن 33.0
2 پتروشیمی مارون 6,952 تن 19.2
3 پلی پروپیلن جم 5,962 تن 16.4
4 پتروشیمی بندرامام 2,944 تن 8.1
5 نوید زرشیمی 1,932 تن 5.3
6 پلیمر کرمانشاه 1,200 تن 3.3
7 پتروشیمی شازند 1,008 تن 2.8
8 پتروشیمی پلی نار 903 تن 2.5
9 پتروشیمی مهاباد 720 تن 2.0
10 پتروشیمی لرستان 720 تن 2.0
11 بانیار پلیمر گنبد 500 تن 1.4
12 پتروشیمی کردستان 480 تن 1.3
13 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 360 تن 1.0
14 پتروشیمی رجال 315 تن 0.9
15 پتروشیمی خوزستان 236 تن 0.7
16 محب پلیمر قم 100 تن 0.3

 

 

پتروشیمی بیشترین تقاضا:

پتروشیمی ها با بیشترین میزان تقاضا  هفته دوم مردادماه ۹۶
ردیفعنوانمقدار میزان تقاضادرصد
1 پتروشیمی تندگویان 21,043 تن 39.5
2 پتروشیمی مارون 12,672 تن 23.8
3 پلی پروپیلن جم 7,084 تن 13.3
4 نوید زرشیمی 4,830 تن 9.1
5 پتروشیمی پلی نار 2,625 تن 4.9
6 پتروشیمی شازند 1,280 تن 2.4
7 پتروشیمی رجال 966 تن 1.8
8 پتروشیمی مهر 660 تن 1.2
9 پلیمر کرمانشاه 648 تن 1.2
10 پتروشیمی اروند 374 تن 0.7
11 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 360 تن 0.7
12 بانیار پلیمر گنبد 200 تن 0.4
13 پتروشیمی جم 176 تن 0.3
14 پتروشیمی بندرامام 140 تن 0.3
15 پتروشیمی لرستان 72 تن 0.1
16 پتروشیمی خوزستان 69 تن 0.1
17 پتروشیمی ایلام 22 تن کمتر از 0.1
18 محب پلیمر قم 20 تن کمتر از 0.1

 

 

 

بیشترین حجم معامله در پتروشیمی ها

پتروشیمی ها با بیشترین حجم معامله هفته دوم مردادماه
ردیفعنوانمقدار حجم معاملهدرصد
1 پتروشیمی مارون 6,952 تن 27.8
2 پلی پروپیلن جم 5,500 تن 22.0
3 پتروشیمی تندگویان 5,368 تن 21.5
4 نوید زرشیمی 1,932 تن 7.7
5 پتروشیمی شازند 1,280 تن 5.1
6 پتروشیمی پلی نار 903 تن 3.6
7 پتروشیمی مهر 660 تن 2.6
8 پلیمر کرمانشاه 648 تن 2.6
9 پتروشیمی اروند 374 تن 1.5
10 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 360 تن 1.4
11 پتروشیمی رجال 315 تن 1.3
12 بانیار پلیمر گنبد 200 تن 0.8
13 پتروشیمی جم 176 تن 0.7
14 پتروشیمی بندرامام 140 تن 0.6
15 پتروشیمی لرستان 72 تن 0.3
16 پتروشیمی خوزستان 64 تن 0.3
17 پتروشیمی ایلام 22 تن 0.1
18 محب پلیمر قم 20 تن 0.1

 

 

بیشترین ارزش معامله در پتروشیمی ها

پتروشیمی ها با بیشترین ارزش معامله هفته دوم مرداد ۹۶
ردیفعنوانمقدار ارزش معاملهدرصد
1 پتروشیمی مارون 282,361,860 ریال 28.5
2 پلی پروپیلن جم 216,394,024 ریال 21.8
3 پتروشیمی تندگویان 195,294,484 ریال 19.7
4 نوید زرشیمی 81,131,148 ریال 8.2
5 پتروشیمی شازند 52,429,398 ریال 5.3
6 پتروشیمی پلی نار 35,389,557 ریال 3.6
7 پتروشیمی مهر 25,369,872 ریال 2.6
8 پلیمر کرمانشاه 24,672,192 ریال 2.5
9 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 20,160,000 ریال 2.0
10 پتروشیمی رجال 12,107,319 ریال 1.2
11 پتروشیمی اروند 12,011,384 ریال 1.2
12 بانیار پلیمر گنبد 11,400,000 ریال 1.2
13 پتروشیمی جم 6,666,286 ریال 0.7
14 پتروشیمی بندرامام 5,395,202 ریال 0.5
15 پتروشیمی خوزستان 5,223,680 ریال 0.5
16 پتروشیمی لرستان 2,681,136 ریال 0.3
17 محب پلیمر قم 964,200 ریال 0.1
18 پتروشیمی ایلام 900,394 ریال 0.1

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم