نگاهی به حجم معاملات پلیمرها در هفته های اخیر نشان می دهد که روند عمومی آن ها مخصوصاً در ماه رمضان به سمت کاهش حجم متمایل گشته یعنی حجم معاملات که زمانی بیش از 50 هزار تن در هر هفته به ثبات رسیده بود، هم اکنون به زحمت خود را بالاتر از 40 هزار تن حفظ کرده است.

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir): نگاهی به حجم معاملات پلیمرها در هفته های اخیر نشان می دهد که روند عمومی آن ها مخصوصاً در ماه رمضان به سمت کاهش حجم متمایل گشته یعنی حجم معاملات که زمانی بیش از 50 هزار تن در هر هفته به ثبات رسیده بود، هم اکنون به زحمت خود را بالاتر از 40 هزار تن حفظ کرده است. این شرایط در نگاه اول نگرانی از کاهش مجدد حجم معاملات را برجسته می سازد ولی این همه ماجرا نیست. در هفته های اخیر یعنی مصادف با ماه رمضان در زمان سنتی کاهش تقاضا قرار داشتیم  بنابراین بخشی از افت حجم معاملات منطقی به نظر می رسد.

این در حالی است که معامله هفته گذشته نیز در سطوح بسیار پایینی یعنی نزدیک به 41 هزار تن قرار داشته ولی هنوز به حد رونق و رکود در این بازار یعنی 40 هزار تن در هفته نرسیده است. این وضعیت نشان می دهد که حتی هفته نیمه تعطیل گذشته نیز نتوانست بازار پلیمرها را به رکودی واقعی وارد سازد اگرچه تا رسیدن به روزهای اوج معاملاتی هنوز راه دشواری را در پیش خواهیم داشت.

کاهش 13 درصدی حجم معامله هفتگی پلیمرها در بورس کالا واقعیت معاملاتی هفته گذشته به شمار می آید هرچند که این کاهش معاملاتی را باید به دلیل افت حجم عرضه ها دانست زیرا در هفته گذشته شاهد بودیم که حجم عرضه پلیمرها در بورس کالا بیش از 14 درصد کاهش داشت. متعاقب کاهش حجم عرضه ها نیز تقاضا 17.37 درصد افت کرد تا در نهایت 40 هزار و 984 تن از انواع پلیمرها در بورس کالای ایران مورد معامله قرار بگیرد.

بر اساس این گزارش در هفته گذشته بیش از 50 درصد از عرضه ها مورد معامله قرار گرفت که نشان می دهد بازار پلیمرها بیش از عرضه ، از سمت تقاضا در حال آسیب دیدن است یعنی عرضه های موجود نیز خریدار چندانی ندارد. البته کاهش 14.39 درصدی حجم عرضه پلیمرها در بورس کالا و ثبت رقم 72 هزار و 285 تن که کمترین حد از اواسط فروردین ماه تاکنون محسوب می شود را هم نمی توان نادیده گرفت اگرچه هنوز هم به صورت کلی نقدی جدی به حجم عرضه کل در بازار پلیمرها وارد نیست.

نکته دیگر در خصوص بازار را باید جذابیت محسوس برخی از عرضه های خاص به شمار آورد زیرا بخش بزرگی از تقاضا را به سمت خود جذب کرده اند. به نظر می رسد ملتهب ترین بازار در هفته های اخیر را پلی پروپیلن های نساجی تشکیل داده اند که توجه مدیریتی به این بخش از بازار خود می تواند به مشکلات بزرگی خاتمه دهد.

تحلیلگران بازار اعتقاد دارند که سخت گیری های اعمال شده برای عرضه پلی پروپیلن های نساجی برای بازار در گذشته خوش یمن بوده و با کاهش التهاب ، بخش بزرگ تری از مصرف کنندگان به کالاهای مورد نیاز خود دست یافتند. در صورت توجه به این بازار قطعاً وضعیت بهتری پیش روی عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی رقم خواهد خورد.

 

 در این میان باید به این نکته اشاره کرد که افزایش کمتر از 1 درصدی حجم معامله محصولات شیمیایی به نسبت هفته پیش از آن و ثبت معامله 22 هزار و 519 تن که بیشترین حد در 3 هفته اخیر را باید چهره اصلی بازار محصولات شیمیایی به شمار آورد. این در حالی است که افزایش 9.46 درصدی حجم عرضه ترکیبات شیمیایی در بورس کالا و ثبت رقم 38 هزار و 257.9 تن که بیشترین حد از اواسط اسفندماه سال گذشته تاکنون محسوب می شود را باید مهم ارزیابی کنیم.

این در حالی است که کاهش 9.83 درصدی تقاضای محصولات شیمیایی در بورس کالا و ثبت رقم 24 هزار و 499 تن که کمترین حد از ابتدای اردیبهشت که نشان دهنده کافی بودن عرضه ها و عدم جذابیت واسطه گری و سفته بازی است. به نظر می رسد ثبات نسبی در بازار محصولات شیمیایی باز هم ادامه یافته که نشان دهنده آرامش کلی در بازار محصولات پتروشیمی در آینده ای نزدیک به شمار می رود.

به حجم معاملات پلیمرها در هفته های اخیر نشان می دهد که روند عمومی آن ها مخصوصاً در ماه رمضان به سمت کاهش حجم متمایل گشته یعنی حجم معاملات که زمانی بیش از 50 هزار تن در هر هفته به ثبات رسیده بود، هم اکنون به زحمت خود را بالاتر از 40 هزار تن حفظ کرده است. این شرایط در نگاه اول نگرانی از کاهش مجدد حجم معاملات را برجسته می سازد ولی این همه ماجرا نیست. در هفته های اخیر یعنی مصادف با ماه رمضان در زمان سنتی کاهش تقاضا قرار داشتیم  بنابراین بخشی از افت حجم معاملات منطقی به نظر می رسد.

این در حالی است که معامله هفته گذشته نیز در سطوح بسیار پایینی یعنی نزدیک به 41 هزار تن قرار داشته ولی هنوز به حد رونق و رکود در این بازار یعنی 40 هزار تن در هفته نرسیده است. این وضعیت نشان می دهد که حتی هفته نیمه تعطیل گذشته نیز نتوانست بازار پلیمرها را به رکودی واقعی وارد سازد اگرچه تا رسیدن به روزهای اوج معاملاتی هنوز راه دشواری را در پیش خواهیم داشت.

کاهش 13 درصدی حجم معامله هفتگی پلیمرها در بورس کالا واقعیت معاملاتی هفته گذشته به شمار می آید هرچند که این کاهش معاملاتی را باید به دلیل افت حجم عرضه ها دانست زیرا در هفته گذشته شاهد بودیم که حجم عرضه پلیمرها در بورس کالا بیش از 14 درصد کاهش داشت. متعاقب کاهش حجم عرضه ها نیز تقاضا 17.37 درصد افت کرد تا در نهایت 40 هزار و 984 تن از انواع پلیمرها در بورس کالای ایران مورد معامله قرار بگیرد.

بر اساس این گزارش در هفته گذشته بیش از 50 درصد از عرضه ها مورد معامله قرار گرفت که نشان می دهد بازار پلیمرها بیش از عرضه ، از سمت تقاضا در حال آسیب دیدن است یعنی عرضه های موجود نیز خریدار چندانی ندارد. البته کاهش 14.39 درصدی حجم عرضه پلیمرها در بورس کالا و ثبت رقم 72 هزار و 285 تن که کمترین حد از اواسط فروردین ماه تاکنون محسوب می شود را هم نمی توان نادیده گرفت اگرچه هنوز هم به صورت کلی نقدی جدی به حجم عرضه کل در بازار پلیمرها وارد نیست.

نکته دیگر در خصوص بازار را باید جذابیت محسوس برخی از عرضه های خاص به شمار آورد زیرا بخش بزرگی از تقاضا را به سمت خود جذب کرده اند. به نظر می رسد ملتهب ترین بازار در هفته های اخیر را پلی پروپیلن های نساجی تشکیل داده اند که توجه مدیریتی به این بخش از بازار خود می تواند به مشکلات بزرگی خاتمه دهد.

تحلیلگران بازار اعتقاد دارند که سخت گیری های اعمال شده برای عرضه پلی پروپیلن های نساجی برای بازار در گذشته خوش یمن بوده و با کاهش التهاب ، بخش بزرگ تری از مصرف کنندگان به کالاهای مورد نیاز خود دست یافتند. در صورت توجه به این بازار قطعاً وضعیت بهتری پیش روی عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی رقم خواهد خورد.

 

 در این میان باید به این نکته اشاره کرد که افزایش کمتر از 1 درصدی حجم معامله محصولات شیمیایی به نسبت هفته پیش از آن و ثبت معامله 22 هزار و 519 تن که بیشترین حد در 3 هفته اخیر را باید چهره اصلی بازار محصولات شیمیایی به شمار آورد. این در حالی است که افزایش 9.46 درصدی حجم عرضه ترکیبات شیمیایی در بورس کالا و ثبت رقم 38 هزار و 257.9 تن که بیشترین حد از اواسط اسفندماه سال گذشته تاکنون محسوب می شود را باید مهم ارزیابی کنیم.

این در حالی است که کاهش 9.83 درصدی تقاضای محصولات شیمیایی در بورس کالا و ثبت رقم 24 هزار و 499 تن که کمترین حد از ابتدای اردیبهشت که نشان دهنده کافی بودن عرضه ها و عدم جذابیت واسطه گری و سفته بازی است. به نظر می رسد ثبات نسبی در بازار محصولات شیمیایی باز هم ادامه یافته که نشان دهنده آرامش کلی در بازار محصولات پتروشیمی در آینده ای نزدیک به شمار می رود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم