اواخر سال گذشته انتخابات تعاونی اتحادیه پلاستیک تهران برگزار شد. در این انتخابات ترکیب هیات مدیره این تعاونی به طور کلی تغییر کرد و با حمایت سید رحیم مقیمی رییس اتحادیه پلاستیک تهران، عباس احمدیان به ریاست تعاونی اتحادیه پلاستیک رسید.

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir): اواخر سال گذشته انتخابات تعاونی اتحادیه پلاستیک تهران برگزار شد. در این انتخابات ترکیب هیات مدیره این تعاونی به طور کلی تغییر کرد و با حمایت سید رحیم مقیمی رییس اتحادیه پلاستیک تهران، عباس احمدیان به ریاست تعاونی اتحادیه پلاستیک رسید.

چند ماهی از این اتفاق نگذشته که عباس احمدیان طی گفت و گو با خبرنگار پپنا تاکید کرد: کلیدی در دست گرفته ام تا با پشتوانه همه ی اعضای تعاونی قفل پتروشیمی ها را باز و مواد موردنیاز واحدهای صنفی و تولیدی را تامین کنم.

عباس احمدیان تصریح می کند: هر کسی عضو اتحادیه شود به او مواد می دهم و قول می دهم مواد پلاستیک موردنیاز او را با بهترین شرایط تامین کنم.

احمدیان در پایان اظهار داشت: همه کسانی که می خواهند مواد موردنیازشان را به راحتی در اختیار بگیرند با تلفن های اتحادیه تماس بگیرند.

 

تلفن عباس احمدیان رییس تعاونی اتحادیه پلاستیک تهران

۰۹۱۲۱۲۶۶۸۸۶

تلفن اتحادیه پلاستیک:

۷۷۶۴۵۸۸۶

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کم