۴۲ هزار تن مواد پلیمری در هفته سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در تالار بورس کالا معامله شد. طبق روال هفته های گذشته با استفاده از نمودار و جداول میزان عرضه، تقاضا، حجم معامله و ارزش معاملات را بررسی می کنیم:

 

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir): ۴۲ هزار تن مواد پلیمری در هفته سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در تالار بورس کالا معامله شد. طبق روال هفته های گذشته با استفاده از نمودار و جداول میزان عرضه، تقاضا، حجم معامله و ارزش معاملات را بررسی می کنیم:

عرضه (دسته بندی کلی)

عرضه (دسته بندی جزیی)

 

 

آمار میزان عرضه  از تاریخ 1396/2/16  الی 1396/2/20
عنوانمقدار میزان عرضهدرصد
اپوکسی رزین جامد 35 0.1%
اپوکسی رزین مایع 202 0.3%
استایرن بوتادین رابر تیره 3,401 4.3%
استایرن بوتادین رابر روشن 2,472 3.2%
پلی اتیلن ترفتالات بطری 5,357 6.8%
پلی اتیلن ترفتالات نساجی 5,885 7.5%
پلی اتیلن سبک خطی 6,810 8.7%
پلی اتیلن سبک فیلم 7,724 9.9%
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 4,000 5.1%
پلی اتیلن سنگین بادی 6,780 8.7%
پلی اتیلن سنگین تزریقی 4,203 5.4%
پلی اتیلن سنگین دورانی 1,700 2.2%
پلی اتیلن سنگین فیلم 5,824 7.4%
پلی استایرن انبساطی 1,705 2.2%
پلی استایرن معمولی 700 0.9%
پلی استایرن مقاوم 800 1.0%
پلی بوتادین رابر 1,310 1.7%
پلی پروپیلن پزشکی 100 0.1%
پلی پروپیلن شیمیایی 430 0.5%
پلی پروپیلن نساجی 9,020 11.5%
پلی وینیل کلراید 9,746 12.4%
پلی کربنات 176 0.2%
کل 78,380 100%

 

 

تقاضا (دسته بندی کلی)

 

تقاضا (دسته بندی جزیی)

 

آمار میزان تقاضا  از تاریخ 1396/2/16  الی 1396/2/20
عنوانمقدار میزان تقاضادرصد
اپوکسی رزین جامد 30 0.1%
اپوکسی رزین مایع 48 0.1%
استایرن بوتادین رابر روشن 40 0.1%
پلی اتیلن ترفتالات بطری 6,963 8.5%
پلی اتیلن ترفتالات نساجی 3,762 4.6%
پلی اتیلن سبک خطی 4,565 5.6%
پلی اتیلن سبک فیلم 3,018 3.7%
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 4,880 6.0%
پلی اتیلن سنگین بادی 3,522 4.3%
پلی اتیلن سنگین تزریقی 742 0.9%
پلی اتیلن سنگین دورانی 1,240 1.5%
پلی اتیلن سنگین فیلم 789 1.0%
پلی استایرن انبساطی 1,350 1.7%
پلی استایرن معمولی 840 1.0%
پلی استایرن مقاوم 700 0.9%
پلی بوتادین رابر 40 0.1%
پلی پروپیلن پزشکی 40 0.1%
پلی پروپیلن شیمیایی 2,484 3.0%
پلی پروپیلن نساجی 35,501 43.5%
پلی وینیل کلراید 10,968 13.5%
کل 81,522 100%

 

 

حجم معامله (دسته بندی کلی)

حجم معامله (دسته بندی کلی)

 

 

آمار حجم معامله  از تاریخ 1396/2/16  الی 1396/2/20
عنوانمقدار حجم معاملهدرصد
اپوکسی رزین جامد 30 0.1%
اپوکسی رزین مایع 48 0.1%
استایرن بوتادین رابر روشن 40 0.1%
پلی اتیلن ترفتالات بطری 4,213 9.9%
پلی اتیلن ترفتالات نساجی 3,564 8.4%
پلی اتیلن سبک خطی 4,158 9.8%
پلی اتیلن سبک فیلم 2,090 4.9%
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 4,000 9.4%
پلی اتیلن سنگین بادی 3,452 8.1%
پلی اتیلن سنگین تزریقی 742 1.8%
پلی اتیلن سنگین دورانی 1,040 2.5%
پلی اتیلن سنگین فیلم 723 1.7%
پلی استایرن انبساطی 600 1.4%
پلی استایرن معمولی 600 1.4%
پلی استایرن مقاوم 600 1.4%
پلی بوتادین رابر 40 0.1%
پلی پروپیلن پزشکی 40 0.1%
پلی پروپیلن شیمیایی 342 0.8%
پلی پروپیلن نساجی 9,020 21.3%
پلی وینیل کلراید 7,052 16.6%
کل 42,394 100%

 

ارزش معامله (دسته بندی کلی)

 

ارزش معامله (دسته بندی جزیی)

 

آمار ارزش معامله  از تاریخ 1396/2/16  الی 1396/2/20
عنوانمقدار ارزش معاملهدرصد
اپوکسی رزین جامد 2,316,160 0.1%
اپوکسی رزین مایع 4,123,680 0.2%
استایرن بوتادین رابر روشن 2,622,380 0.2%
پلی اتیلن ترفتالات بطری 152,613,205 9.2%
پلی اتیلن ترفتالات نساجی 115,086,775 6.9%
پلی اتیلن سبک خطی 174,161,995 10.4%
پلی اتیلن سبک فیلم 92,110,774 5.5%
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 170,014,238 10.2%
پلی اتیلن سنگین بادی 135,470,097 8.1%
پلی اتیلن سنگین تزریقی 28,491,316 1.7%
پلی اتیلن سنگین دورانی 41,665,760 2.5%
پلی اتیلن سنگین فیلم 28,821,672 1.7%
پلی استایرن انبساطی 33,822,260 2.0%
پلی استایرن معمولی 29,582,281 1.8%
پلی استایرن مقاوم 30,688,801 1.8%
پلی بوتادین رابر 2,857,398 0.2%
پلی پروپیلن پزشکی 1,611,000 0.1%
پلی پروپیلن شیمیایی 15,502,761 0.9%
پلی پروپیلن نساجی 382,075,264 22.9%
پلی وینیل کلراید 222,987,738 13.4%
کل 1,666,625,555 100%

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کم