۴۲ هزار تن مواد پلیمری در هفته دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در تالار بورس کالا معامله شد. طبق روال هفته های گذشته با استفاده از نمودار و جداول میزان عرضه، تقاضا، حجم معامله و ارزش معاملات را بررسی می کنیم:

 

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir): ۴۲ هزار تن مواد پلیمری در هفته دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در تالار بورس کالا معامله شد. طبق روال هفته های گذشته با استفاده از نمودار و جداول میزان عرضه، تقاضا، حجم معامله و ارزش معاملات را بررسی می کنیم: 

 

 

 

سهم عرضه مواد پلیمری در گروه های اصلی

 

 

سهم عرضه مواد پلیمری در تمام زیر گروه ها

 

آمار میزان عرضه  از تاریخ 1396/2/9  الی 1396/2/13
عنوانمقدار میزان عرضهدرصد
اپوکسی رزین جامد 35 0.1%
اپوکسی رزین مایع 202 0.3%
استایرن بوتادین رابر تیره 2,834 3.6%
استایرن بوتادین رابر روشن 2,472 3.2%
پلی اتیلن ترفتالات بطری 6,875 8.8%
پلی اتیلن ترفتالات نساجی 6,204 7.9%
پلی اتیلن سبک خطی 3,856 4.9%
پلی اتیلن سبک فیلم 8,294 10.6%
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5,000 6.4%
پلی اتیلن سنگین بادی 8,212 10.5%
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6,003 7.7%
پلی اتیلن سنگین دورانی 1,200 1.5%
پلی اتیلن سنگین فیلم 5,512 7.0%
پلی استایرن انبساطی 1,100 1.4%
پلی استایرن معمولی 1,100 1.4%
پلی استایرن مقاوم 800 1.0%
پلی بوتادین رابر 1,310 1.7%
پلی پروپیلن پزشکی 420 0.5%
پلی پروپیلن شیمیایی 325 0.4%
پلی پروپیلن نساجی 5,506 7.0%
پلی وینیل کلراید 10,756 13.8%
پلی کربنات 176 0.2%
کل 78,192 100%

 

 

 

 

 

 

 

سهم تقاضای مواد پلیمری در گروه های اصلی

 

 

سهم تقاضای مواد پلیمری در تمام زیرگروه ها

 

 

آمار میزان تقاضا  از تاریخ 1396/2/9  الی 1396/2/13
عنوانمقدار میزان تقاضادرصد
اپوکسی رزین جامد 88 0.1%
اپوکسی رزین مایع 104 0.1%
استایرن بوتادین رابر روشن 210 0.2%
پلی اتیلن ترفتالات بطری 6,864 6.7%
پلی اتیلن ترفتالات نساجی 2,486 2.4%
پلی اتیلن سبک خطی 3,625 3.5%
پلی اتیلن سبک فیلم 5,786 5.6%
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 8,230 8.0%
پلی اتیلن سنگین بادی 2,890 2.8%
پلی اتیلن سنگین تزریقی 934 0.9%
پلی اتیلن سنگین دورانی 2,240 2.2%
پلی اتیلن سنگین فیلم 3,052 3.0%
پلی استایرن انبساطی 1,450 1.4%
پلی استایرن معمولی 1,450 1.4%
پلی استایرن مقاوم 520 0.5%
پلی بوتادین رابر 140 0.1%
پلی پروپیلن پزشکی 20 0.1%
پلی پروپیلن شیمیایی 3,279 3.2%
پلی پروپیلن نساجی 44,215 43.1%
پلی وینیل کلراید 15,044 14.7%
کل 102,627 100%

 

 

 

آمار حجم معاملات مواد پلیمری در گروه های اصلی

آمار حجم معاملات  مواد پلیمری در تمامی گروه ها

 

 

 

آمار حجم معامله  از تاریخ 1396/2/9  الی 1396/2/13
عنوانمقدار حجم معاملهدرصد
اپوکسی رزین جامد 35 0.1%
اپوکسی رزین مایع 104 0.2%
استایرن بوتادین رابر روشن 210 0.5%
پلی اتیلن ترفتالات بطری 6,248 14.9%
پلی اتیلن ترفتالات نساجی 2,486 5.9%
پلی اتیلن سبک خطی 1,484 3.5%
پلی اتیلن سبک فیلم 3,702 8.8%
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5,000 11.9%
پلی اتیلن سنگین بادی 2,730 6.5%
پلی اتیلن سنگین تزریقی 934 2.2%
پلی اتیلن سنگین دورانی 1,200 2.9%
پلی اتیلن سنگین فیلم 2,808 6.7%
پلی استایرن انبساطی 400 1.0%
پلی استایرن معمولی 640 1.5%
پلی استایرن مقاوم 490 1.2%
پلی بوتادین رابر 140 0.3%
پلی پروپیلن پزشکی 20 0.1%
پلی پروپیلن شیمیایی 149 0.4%
پلی پروپیلن نساجی 5,506 13.1%
پلی وینیل کلراید 7,784 18.5%
کل 42,070 100%

 

 

 

 

 

ارزش معاملات مواد پلیمری در گروه های اصلی

 

ارزش معاملات مواد پلیمری در زیر گروه های اصلی

 

آمار ارزش معامله  از تاریخ 1396/2/9  الی 1396/2/13
عنوانمقدار ارزش معاملهدرصد
اپوکسی رزین جامد 2,740,355 0.2%
اپوکسی رزین مایع 8,997,120 0.5%
استایرن بوتادین رابر روشن 14,392,448 0.9%
پلی اتیلن ترفتالات بطری 225,734,620 13.5%
پلی اتیلن ترفتالات نساجی 81,801,259 4.9%
پلی اتیلن سبک خطی 64,741,817 3.9%
پلی اتیلن سبک فیلم 163,673,353 9.8%
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 221,699,449 13.2%
پلی اتیلن سنگین بادی 107,344,656 6.4%
پلی اتیلن سنگین تزریقی 36,652,784 2.2%
پلی اتیلن سنگین دورانی 50,026,591 3.0%
پلی اتیلن سنگین فیلم 112,985,496 6.7%
پلی استایرن انبساطی 22,466,010 1.3%
پلی استایرن معمولی 33,254,190 2.0%
پلی استایرن مقاوم 26,291,440 1.6%
پلی بوتادین رابر 10,484,793 0.6%
پلی پروپیلن پزشکی 806,160 0.1%
پلی پروپیلن شیمیایی 6,857,689 0.4%
پلی پروپیلن نساجی 234,823,558 14.0%
پلی وینیل کلراید 249,305,157 14.9%
کل 1,675,078,945 100

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کم