پپنا تی وی اولین تلویزیون صنایع پلیمر و بسته بندی

طراحی سایت
پنجشنبه 14 اسفند 1399.
تاریخ شمسی :

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 7 بهمن ماه 99

 

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 7 بهمن ماه 99

رقابت های مواد پلیمری در بورس کالا 7 بهمن ماه 99

◾️پلی اتیلن سنگین تزریقی   52511 پتروشیمی جم 5 درصد رقابت
◾️پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 3 درصد رقابت
◾️پلی اتیلن سبک خطی 0209AA امیرکبیر زیر یک درصد رقابت
◾️پلی استایرن  انبساطی  300 پتروشیمی تبریز 41 درصد رقابت
◾️اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 82 درصد رقابت
◾️پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 11 درصد رقابت
◾️پلی اتیلن ترفتالات نساجی  TG645 پتروشیمی تندگویان 16 درصد رقابت
◾️پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 Super Bright پتروشیمی تندگویان 20 درصد رقابت
◾️پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 8 درصد رقابت
◾️پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 9 درصد رقابت
◾️پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 8 درصد رقابت
◾️پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 5 درصد رقابت
◾️پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 8 درصد رقابت
◾️پلی اتیلن سنگین بادی   0035 پتروشیمی بندر امام زیر یک درصد رقابت
◾️پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام زیر یک درصد رقابت
◾️پلی اتیلن سبک فیلم  2100TN00 پتروشیمی لاله یک درصد رقابت

 

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

Go to top