آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 6 بهمن ماه 99

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 6 بهمن ماه 99

رقابت های مواد پلیمری در بورس کالا 6 بهمن ماه 99

◾️پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون یک درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم زیر یک درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم زیر یک درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی جم زیر یک درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن شازند زیر یک درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن نساجی SF060 پلی نار زیر یک درصد رقابت

◾️پلی پروپیلن فیلم RP120L جم 3 درصد رقابت

◾️پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پ پ جم 8 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 4 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پ پ جم 2 درصد رقابت

◾️پلی وینیل کلراید E6834 اروند زیر دو درصد رقابت