پپنا تی وی اولین تلویزیون صنایع پلیمر و بسته بندی

طراحی سایت
پنجشنبه 14 اسفند 1399.
تاریخ شمسی :

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 22 دی ماه 99

 

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 22 دی ماه 99

 

مجموع رقابت ها برای خرید مواد پلیمری 22 دی ماه99

◾️پلی وینیل کلراید E6834 اروند زیر یک درصد

◾️پلی پروپیلن شیمیاییZH515MA نوید زرشیمی 9 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن شیمیایی  MR230C پتروشیمی مارون زیر یک درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن شیمیایی   RP340R پلی پروپیلن جم زیر یک درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پ پ جم زیر یک درصد رقابت

◾️پلی پروپیلن نساجی z30s پتروشیمی مارون زیر سه درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن نساجی (پودر)ZH552R نویدزرشیمی 2 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 2 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 2 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن نساجی RG1101S رجال 2 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن نساجی SF060 پلی نار یک درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم زیر یک درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن نساجیZH552R نویدزرشیمی زیر یک درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن نساجی ZH550J نویدزرشیمی زیر یک درصد رقابت

◾️پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 2 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن فیلم  HP525J پتروشیمی جم زیر یک درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال یک درصد رقابت

➕مابقی محصولات بر روی قیمت پایه معامله شدند.

 

 

Go to top