پپنا تی وی اولین تلویزیون صنایع پلیمر و بسته بندی

رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
دوشنبه 23 فروردين 1400.
تاریخ شمسی :

آمار معاملات مواد پلیمری اول دی ماه 99

 

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری اول دی ماه 99

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

سرکوب سنگین تقاضا در گریدهای ملتهب اول زمستان 99

◾️پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی  شازند 6 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 8 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 6 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 12 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 12 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن نساجی SF060 پلی نار 8 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن نساجی  PYI250 پتروشیمی پلی نار 7 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 5 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 10 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی جم 2 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن نساجی RG1102XL رجال 6 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن نساجی ZH550J نویدزرشیمی زیر یک درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن نساجی ZH510L نویدزرشیمی 3 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال 2 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن نساجی ZH552R نویدزرشیمی 5 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن نساجی  RG1102XK رجال زیر یک درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن نساجی  RG1101S رجال 8 درصد رقابت

◾️پلی وینیل کلراید E6834 اروند 7 درصد رقابت

◾️پلی پروپیلن شیمیایی  MR230C پتروشیمی مارون 2 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن شیمیاییEP440L پلی پروپیلن جم 2 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 9 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 2 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی یک درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E رجال 2 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن شیمیایی  ZB332C نویدزرشیمی 2 درصد رقابت

◾️پلی پروپیلن فیلم  HP525J پتروشیمی جم 12 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی14 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن فیلم    RG1104 پتروشیمی رجال 14 درصد رقابت


مابقی محصولات بر روی قیمت پایه معامله شدند.
@ppnachannel – ppna.ir

 

Go to top