پپنا تی وی اولین تلویزیون صنایع پلیمر و بسته بندی

رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
دوشنبه 23 فروردين 1400.
تاریخ شمسی :

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 24 آذرماه 99

 

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 24 آذرماه 99

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

 

رقابت مواد پلیمری در بورس کالا  24  آذرماه 99

◾️پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 17 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 13 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 12 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن نساجی SF060پلی نار 11 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن نساجی RG1102XL رجال 10 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن نساجی HP510L  پلی پروپیلن جم 9 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال زیر 9 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن نساجی ZH510نوید زرشیمی 9 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 6 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 6 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 5 درصد رقاب
◾️پلی پروپیلن نساجی HP565s شازند زیر یک درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی جم زیر یک درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن نساجی ZH552R نویدزرشیمی 18 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 18 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پ پ جم 8 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E رجال 2 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی یک درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن شیمیایی  MR230C پتروشیمی مارون زیر یک درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن شیمیایی   RP340R پلی پروپیلن جم زیر یک درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم زیر یک درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن شیمیایی     ZB548نوید زرشیمی زیر یک درصد رقابت

◾️پلی وینیل کلراید E6834 اروند 15 درصد رقابت


◾️پلی پروپیلن فیلم  HP525J پتروشیمی جم 19 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 19 درصد رقابت
◾️پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 16 درصد رقابت

➕مابقی محصولات بر روی قیمت پایه معامله شدند.

Go to top