پپنا تی وی اولین تلویزیون صنایع پلیمر و بسته بندی

طراحی سایت
شنبه 9 اسفند 1399.
تاریخ شمسی :

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 27 آبان ماه  99

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 27 آبان ماه  99

 

 

 

رقایت مواد پلیمری در بورس کالا

◾️پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 تندگویان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4/1 درصد
◾️پلی استایرن  انبساطی  200 پتروشیمی تبریز درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 17/8 درصد
◾️پلی استایرن  انبساطی  300 پتروشیمی تبریز درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از3/8درصد
◾️پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 8/6 درصد
◾️پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 22 درصد
◾️پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 6 درصد
◾️پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  کمتر از 1 درصد
◾️پلی اتیلن ترفتالات نساجی    TG645پتروشیمی تندگویان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه کمتر  از 1 درصد
◾️پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 Super Bright  پتروشیمی تندگویان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 4 درصد

 

 

Go to top