رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
چهارشنبه 29 ارديبهشت 1400.
تاریخ شمسی :

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 26 آبان ماه 99

 

 

آمار معاملات مواد پلیمری

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 26 آبان ماه 99

رقابت برای خرید مواد پلیمری در بورس کالا 26 آبان ماه 99

➕پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E رجال 58 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 52 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن شیمیایی      EP440L پلی پروپیلن جم 51 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 30 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن شیمیایی   RP340R پلی پروپیلن جم 20 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 20 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 19.7 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار 17.9 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 16.2 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن فیلم  HP525J پتروشیمی جم 14.5 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن شیمیایی ZH515 MA پتروشیمی نوید زرشیمی 14 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 11.8 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 11.5 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 11.4 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 9.4 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 7.4 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند 5 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی جم 4.2 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن نساجی552R شازند 3.7 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن نساجی SF060 پلی نار 2.5 درصد رقابت
➕پلی وینیل کلراید E6834 اروند 1.4 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پ پ جم 1.3 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی زیر یک درصد رقابت
مابقی محصولات بر روی قیمت پایه معامله شدند

Go to top