رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
چهارشنبه 29 ارديبهشت 1400.
تاریخ شمسی :

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 19 آبان ماه

 

آمار معاملات مواد پلیمری

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 19 آبان ماه

 رقابت برای خرید مواد پلیمری در بورس کالا 19 آبان ماه 99


➕پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 58 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eرجال 40 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن شیمیایی  ZR230نوید زرشیمی 39 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 17 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن نساجی   552R نویدزرشیمی 16.7 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 15.5 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن نساجی 552R  پلی پروپیلن جم 14.5 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 14.4 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 12.3 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن شیمیایی    ZH515MA نوید زرشیمی 12 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنوید زرشیمی 11 درصد رقابت
➕پلی استایرن انبساطی 100انتخاب 11.8 درصد رقابت
➕پلی استایرن انبساطی نسوز F200 انتخاب 10 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 10 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 9.3 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 9.1 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن نساجی SF060 پلی نار 9 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن نساجی 552R پلی پروپیلن جم 8 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن شیمیایی   RP340R پلی پروپیلن جم 7.5 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن نساجی HP525J پلی پروپیلن جم 5.6 درصد رقابت
➕پلی استایرن انبساطی R200 انتخاب 5.3 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن نساجی 550J نوید زرشیمی 5.3 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن نساجی   1102L  پتروشیمی رجال 4.4 درصد رقابت
➕پلی استایرن انبساطی R310 انتخاب 4.2 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن نساجی ZH510L نویدزرشیمی 3 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن نساجی  RG1102XL رجال 2.5 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن نساجی Z30G  مارون 1.7 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن شیمیایی ZR340 نوید زرشیمی 1.2 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن نساجی   552R مارون 13 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجالزیر یک درصد رقابت
➕پلی وینیل کلراید E6834 اروند ناچیز نسبت به قیمت پایه رقابت
➕پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی مارون ناچیز نسبت به قیمت پایه رقابت
➕پلی پروپیلن نساجی HP564S پ پ جم ناچیز نسبت به قیمت پایه رقابت
➕پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم ناچیز نسبت به قیمت پایه رقابت

◾️◾️مابقی محصولات بر روی قیمت پایه معامله شدند.

Go to top