اطلاعیه عرضه مواد on و 0ff پلیمری در بورس کالا 99.7.27

 

 

اطلاعیه عرضه مواد on و 0ff پلیمری در بورس کالا

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد on و 0ff پلیمری در بورس کالا 99.7.27