رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
چهارشنبه 13 مرداد 1400.
تاریخ شمسی :

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 13 خردادماه 99

 

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 13 خردادماه 99

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 114,931 504 114,931 420 420
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 174,956 400 166,730 600 400
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 169,893 120 166,730 140 120
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 125,739 1,518 100,644 2,926 1,518
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 125,546 2,002 98,656 3,146 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 123,087 1,518 105,473 2,948 1,518
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 122,083 1,012 102,443 1,694 1,012
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 115,699 1,012 99,585 1,540 1,012
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 105,959 88 95,952 264 88
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 96,745 2,002 96,218 2,794 2,002
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 107,706 2,002 94,092 4,598 2,002
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 117,434 154 117,434 110 88
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 117,434 0 117,434 22 22
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 100,776 2,500 100,776 40 20
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 107,724 1,000 103,893 1,740 1,000
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 108,380 1,000 103,893 1,820 1,000
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 109,096 2,090 103,893 4,312 2,090
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 114,014 0 114,014 462 462
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 114,014 2,420 114,014 1,584 1,452
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 123,799 220 121,995 264 220
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 114,014 0 114,014 154 154
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 114,014 2,046 114,014 682 528
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 114,014 1,296 114,014 480 360
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 116,225 110 116,225 22 22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 123,551 1,000 116,547 2,590 1,000
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی   504 104,210 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 104,210 0 104,210 44 44
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم سلف (مچینگ) 104,210 0 104,210 66 66
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم سلف 104,210 506 104,210 330 264
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 104,210 100 104,210 30 20
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 104,210 0 104,210 576 576
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 104,210 2,520 104,210 1,176 1,128
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 104,210 2,002 104,210 682 660
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 99,117 0 99,117 506 506
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 99,117 2,508 99,117 1,254 1,210
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 102,065 0 102,065 44 44
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA پتروشیمی تبریز نقدی 102,065 308 102,065 220 220
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 102,065 3,024 102,065 408 264
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 102,065 0 102,065 72 72
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 110,961 0 110,961 22 22
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 110,961 1,001 110,961 803 803
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 106,952 0 106,952 473 473
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 106,952 0 106,952 484 484
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 106,952 2,002 106,952 1,705 1,529
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 106,952 1,012 106,952 462 286
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 106,952 2,508 106,952 462 308
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 106,952 0 106,952 22 22
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 123,352 2,200 122,335 2,552 2,200
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 125,581 1,200 125,581 1,220 1,200
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 127,650 150 120,039 260 150
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 127,267 150 120,039 210 150
نمایش 1 تا 51 از 51 ردیف رکورد در صفحه

 

Go to top