رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
چهارشنبه 13 مرداد 1400.
تاریخ شمسی :

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا 12خردادماه 99
 
 
 پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):
 
اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا 12خردادماه 99

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
پلی وینیل کلراید S70 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 660 105334 نقدی
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 2500 96140 نقدی
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1518 96140 سلف
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی غدیر 1012 96140 نقدی
پلی وینیل کلراید S65 پالت چوبی پتروشیمی اروند 1012 96140 نقدی
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 4004 96140 سلف
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی اروند 4400 96140 سلف
پلی وینیل کلراید S60 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 2090 101393 نقدی
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 528 107035 سلف
پلی وینیل کلراید E6644 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 220 104824 نقدی
پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ نوید زرشیمی 399 120759 نقدی
پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ نوید زرشیمی 210 120759 نقدی
پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ نوید زرشیمی 210 120759 سلف
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 770 120759 سلف
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی پتروشیمی شازند 500 120759 نقدی
پلی پروپیلن نساجی SF060 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 140 120759 نقدی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پالت چوبی پتروشیمی رجال 90 120759 نقدی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ پتروشیمی رجال 145 120759 نقدی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ پتروشیمی رجال 232 120759 نقدی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پالت چوبی پتروشیمی رجال 90 120759 نقدی
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 100 120759 نقدی
پلی پروپیلن نساجی HP564S پالت چوبی پلی پروپیلن جم 120 130194 نقدی
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 770 120759 سلف
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پتروشیمی شازند 700 120759 نقدی
پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 440 120759 نقدی
پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 240 120759 سلف
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 840 120759 نقدی
پلی پروپیلن نساجی HP501D پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 352 120759 نقدی
پلی پروپیلن نساجی C30S پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 616 120759 نقدی
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R جامبوبگ پتروشیمی شازند 50 117136 نقدی
پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نوید زرشیمی 609 126790 نقدی
پلی پروپیلن فیلم RP120L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 170976 نقدی
پلی پروپیلن فیلم RG3420L جامبوبگ پتروشیمی رجال 261 170239 نقدی
پلی پروپیلن فیلم RG1104K جامبوبگ پتروشیمی رجال 145 126790 نقدی
پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 960 126790 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C جامبوبگ نوید زرشیمی 63 149064 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R پالت چوبی نوید زرشیمی 110 146115 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R جامبوبگ نوید زرشیمی 105 146115 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نوید زرشیمی 315 141693 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نوید زرشیمی 105 130342 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R پالت چوبی نوید زرشیمی 132 141693 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نوید زرشیمی 168 141693 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 151275 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 220 146115 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پالت چوبی پتروشیمی رجال 110 141693 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 100 141693 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پالت چوبی پلی پروپیلن جم 220 145526 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 154666 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 141693 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 141693 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 141693 نقدی
Go to top