رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
جمعه 9 خرداد 1399.
تاریخ شمسی :
الجمعة 7 شوال 1441.
تاریخ قمری :
May 29 2020.
تاریخ میلادی :

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 22 اردیبهشت ماه 99

 

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 22 اردیبهشت ماه 99

 

پی وی سی همچنان پرتقاضا

بررسی معاملات امروز مواد پلیمری در بورس کالا – 22 اردیبشهت 99

 

▫️حجم عرضه: 27551

▫️حجم تقاضا: 34827

▫️حجم معامله: 23117

▫️ارزش معاملات: 243 میلیارد تومان

▫️درصد حجم معاملات به عرضه کل: 84 درصد

▫️هفته گذشته: 87 درصد

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 93,501 2,508 80,160 4,136 2,508
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 104,986 1,200 80,160 2,480 1,200
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 106,715 814 80,160 1,342 814
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 90,431 2,200 80,160 3,760 2,200
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 93,915 2,508 80,160 3,938 2,508
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 103,789 132 89,764 396 132
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 87,767 0 87,767 44 44
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند نقدی 87,767 264 87,767 154 132
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 105,585 315 104,243 462 315
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 104,243 315 104,243 126 126
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 104,243 315 104,243 147 105
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 104,243 770 104,243 660 462
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 104,243 0 104,243 66 66
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 104,243 500 104,243 200 160
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 104,243 0 104,243 20 20
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 104,622 720 104,243 880 720
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 104,243 217/5 104,243 152/25 152/25
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 104,243 565/5 104,243 261 195/75
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار نقدی 104,243 220 104,243 140 140
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار نقدی (مچینگ) 104,243 0 104,243 80 80
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم نقدی 112,762 504 112,762 120 96
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 104,243 880 104,243 726 528
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 104,243 480 104,243 480 384
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 104,243 1,100 104,243 1,040 900
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 104,243 0 104,243 180 180
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 104,243 0 104,243 48 48
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی مارون نقدی 104,243 770 104,243 88 88
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 104,243 480 104,243 216 168
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 104,243 0 104,243 44 44
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند نقدی 104,243 120 104,243 140 120
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 104,258 1,680 104,243 1,896 1,680
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون نقدی 104,243 44 104,243 22 22
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 104,243 0 104,243 22 22
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون سلف (مچینگ) 104,243 0 104,243 22 22
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون سلف 104,243 1,100 104,243 770 682
پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 104,243 0 104,243 24 24
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی   44 104,243 44 0
پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم نقدی 104,243 240 104,243 192 168
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 109,595 903 109,595 1,806 903
پلی پروپیلن فیلم RG3420L پتروشیمی رجال نقدی 158,247 87 158,247 261 87
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال نقدی 109,595 456/75 109,595 1,370/25 456/75
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون نقدی 109,595 330 109,595 660 330
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی نقدی 129,801 84 129,801 42 42
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 127,138 147 127,138 126 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 127,138 0 127,138 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 125,040 315 123,145 399 315
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 116,650 105 112,895 168 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی نقدی 123,145 84 123,145 84 63
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی نقدی 128,278 154 123,145 396 154
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 123,145 0 123,145 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی نقدی 131,398 63 131,398 42 42
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 123,145 0 123,145 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی نقدی 123,145 110 123,145 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 123,145 252 123,145 273 252
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 131,797 330 131,797 110 88
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 136,899 44 127,138 132 44
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال نقدی (مچینگ) 123,145 0 123,145 21/75 21/75
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال نقدی 123,145 108/75 123,145 152/25 87
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار نقدی 123,145 160 123,145 80 20
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار نقدی (مچینگ) 123,145 0 123,145 20 20
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 125,590 396 123,145 528 396
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 126,606 330 126,606 264 198
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 126,606 0 126,606 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 134,859 330 134,859 110 110
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 134,859 0 134,859 132 132
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 127,842 880 123,145 1,078 880
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 123,617 660 123,145 704 660
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 123,145 110 123,145 110 110
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZH500M نوید زرشیمی نقدی 101,116 63 101,116 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZB548R نوید زرشیمی نقدی   42 119,451 0 0
پلی استایرن مقاوم 6045 پتروپاک مشرق زمین نقدی (مچینگ) 116,540 0 116,540 22 22
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 103,348 0 103,348 22 22
نمایش 1 تا 72 از 72 ردیف رکورد در صفحه
Go to top