رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
پنجشنبه 8 خرداد 1399.
تاریخ شمسی :
الخميس 6 شوال 1441.
تاریخ قمری :
May 28 2020.
تاریخ میلادی :

 

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + 20 فروردین ماه 99

 


▪️Arvand s65: 11200
▪️Tondgoian781: 12600

▪️Tabriz3840: 10500
▪️Tabriz7240: 13600
▪️Tabriz1540: 11850
▪️Tabriz150: 18500

▪️JamBL3: 11000
▪️Jam52518: 10000
▪️JamppHp510l: 13750

▪️Shazandhp552r: 11350
▪️Shazandz30s: 13900

▫️MaronMR230: 16600
▫️MaronZ30S: 13750

▪️Bandaremam0075: 12500
▪️Bandaremam0200: 12950

▫️Amirkabir0209AA: 11700
▫️AmirkabirEX3: 12270

▪️Aryasasol0190: 11100
▪️Aryasasolhch5110: 10000

▫️GhaedbasirN50: 21000

▪️EilamEX3: 12270
▪️Eilamf7000: 9950
▪️MEHRf7000: 10000
▫️Mahabad22b03: 11350

▪️KermanshahEx5: 12280
▪️Kermanshahbl3: 11000

▫️Lale2102TX00: 11000

▫️NavidzarshimiZR230: 16600
▫️Kordestan2420E02: 11230
▫️Lorestan62N07: 10500

 

Go to top