رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
پنجشنبه 8 خرداد 1399.
تاریخ شمسی :
الخميس 6 شوال 1441.
تاریخ قمری :
May 28 2020.
تاریخ میلادی :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 10 فروردین ماه 99

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی میانگین موزون
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 95,004 4,180 95,004 1,760 1,298
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 95,004 1,716 95,004 1,342 1,210
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 95,004 0 95,004 528 528
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 95,004 0 95,004 22 22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 95,004 1,200 95,004 1,220 1,200
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام سلف 99,755 1,012 99,755 990 990
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 99,755 0 99,755 22 22
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 111,083 396 105,541 528 396
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 125,434 504 125,434 168 147
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی   504 125,434 0 0
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی   504 125,434 0 0
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون سلف 125,434 770 125,434 88 22
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 125,434 374 125,434 44 44
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 125,434 500 125,434 620 500
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی   348 125,434 87 0
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 125,434 217/5 125,434 108/75 108/75
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال نقدی   108/75 125,434 0 0
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال نقدی   108/75 125,434 0 0
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار نقدی 125,434 500 125,434 340 280
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 125,434 960 125,434 384 360
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 125,434 480 125,434 288 288
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند نقدی 125,434 800 125,434 60 40
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 125,434 0 125,434 20 20
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 125,434 960 125,434 240 216
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 125,434 0 125,434 24 24
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون نقدی   220 125,434 0 0
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون سلف (مچینگ) 125,434 0 125,434 110 110
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون سلف 125,434 1,100 125,434 154 110
پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم نقدی 125,434 144 125,434 48 24
پلی پروپیلن نساجی ARP512A پتروشیمی شازند نقدی   80 125,434 0 0
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی   108/75 125,434 87 0
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی   504 131,106 0 0
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال نقدی   435 131,106 0 0
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 131,106 1,440 131,106 1,296 1,296
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی   210 147,704 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 143,911 315 143,820 336 315
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 133,850 105 133,850 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی نقدی 143,820 210 143,820 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی نقدی   220 143,820 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 143,820 210 143,820 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 152,236 110 152,236 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی   110 147,704 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال نقدی 143,820 108/75 143,820 108/75 108/75
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار نقدی   60 143,820 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 143,903 308 143,820 352 308
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 147,186 110 147,186 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 147,186 0 147,186 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 155,214 110 155,214 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی EPQ30RF پتروشیمی شازند نقدی   90 143,820 20 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 145,590 110 143,820 154 110
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 143,820 110 143,820 88 44
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 143,820 110 143,820 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون نقدی 126,729 110 126,729 154 22
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی   205 119,536 0 0
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 119,536 205 119,536 50 50
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 119,917 2,000 119,917 140 140
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 111,097 0 111,097 44 44
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 111,097 1,804 111,097 242 242
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 89,793 0 89,793 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 89,793 1,320 89,793 176 154
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 89,793 1,012 89,793 286 286
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 89,793 0 89,793 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 89,793 2,508 89,793 363 341
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 89,793 682 89,793 88 88
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی   240 89,793 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 89,793 0 89,793 22 22
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 95,981 0 95,981 88 88
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 95,981 1,199 95,981 880 880
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 85,663 0 85,663 60 60
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی 85,663 1,500 85,663 730 690
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 88,252 0 88,252 48 48
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 88,252 720 88,252 144 144
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی   240 88,252 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان نقدی 85,663 624 85,663 48 48
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 85,663 0 85,663 154 154
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 85,663 2,310 85,663 814 748
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 94,635 0 94,635 22 22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 94,635 1,012 94,635 396 374
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 94,635 2,508 94,635 1,078 1,078
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 94,635 2,400 94,635 816 816
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 94,635 0 94,635 48 48
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 94,635 0 94,635 190 190
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 94,635 1,500 94,635 1,050 1,040
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف (مچینگ) 105,842 0 105,842 10 10
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 105,842 3,000 105,842 690 690
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی   110 104,799 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان نقدی   384 103,505 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر سلف 102,857 2,002 102,857 66 66
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 102,857 0 102,857 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی 102,857 624 102,857 48 48
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی 110,057 480 110,057 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 102,857 480 102,857 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 102,857 2,200 102,857 132 110
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله سلف 110,057 220 110,057 110 110
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 102,857 700 102,857 560 540
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 102,857 0 102,857 160 160
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 102,857 1,518 102,857 330 308
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 102,857 0 102,857 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 102,973 800 102,857 850 800
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 پتروشیمی جم سلف 105,719 506 105,719 44 44
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 103,129 1,800 103,129 120 120
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد نقدی 103,777 720 103,777 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز نقدی 103,777 506 103,777 11 11
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 103,129 0 103,129 22 22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 103,129 1,000 103,129 360 360
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر سلف 103,129 3,300 103,129 1,606 1,496
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز نقدی 103,129 506 103,129 44 44
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر سلف (مچینگ) 103,129 0 103,129 132 132
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند نقدی   150 100,035 0 0
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 105,943 330 105,943 22 22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 94,704 2,310 94,704 154 154
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف   506 96,805 0 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف   506 100,131 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 99,575 2,200 99,575 1,936 1,826
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 99,575 0 99,575 44 44
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 95,136 3,014 95,136 2,310 2,288
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 95,136 0 95,136 44 44
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 142,303 0 142,303 120 120
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 142,303 400 142,303 200 180
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام سلف   798 151,033 0 0
نمایش 1 تا 120 از 120 ردیف رکورد در صفحه
Go to top