رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
پنجشنبه 8 خرداد 1399.
تاریخ شمسی :
الخميس 6 شوال 1441.
تاریخ قمری :
May 28 2020.
تاریخ میلادی :

 

 

 

 

 

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

 

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا 10 فروردین 99

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
مکان تحویل
 
نوع قرارداد
 
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 4180 95004 انبار کارخانه نقدی
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 300 95004 انبار کارخانه نقدی
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1716 95004 انبار کارخانه سلف
پلی وینیل کلراید S60 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1012 99755 انبار کارخانه سلف
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 396 105541 انبار کارخانه نقدی
پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ نوید زرشیمی 504 125434 انبار کارخانه نقدی
پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ نوید زرشیمی 504 125434 انبار کارخانه نقدی
پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ نوید زرشیمی 504 125434 انبار کارخانه نقدی
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 770 125434 انبار کارخانه سلف
پلی پروپیلن نساجی Z30G پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 374 125434 انبار کارخانه نقدی
پلی پروپیلن نساجی SF060 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 140 125434 انبار کارخانه نقدی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ پتروشیمی رجال 464 125434 انبار کارخانه نقدی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ پتروشیمی رجال 290 125434 انبار کارخانه نقدی
پلی پروپیلن نساجی RG1102M جامبوبگ پتروشیمی رجال 145 125434 انبار کارخانه نقدی
پلی پروپیلن نساجی RG1101S جامبوبگ پتروشیمی رجال 145 125434 انبار کارخانه نقدی
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 140 125434 انبار کارخانه نقدی
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 480 125434 انبار کارخانه نقدی
پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 240 125434 انبار کارخانه نقدی
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 480 125434 انبار کارخانه نقدی
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی پتروشیمی شازند 800 125434 انبار کارخانه نقدی
پلی پروپیلن نساجی HP500J پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 220 125434 انبار کارخانه نقدی
پلی پروپیلن نساجی C30S پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 1100 125434 انبار کارخانه سلف
پلی پروپیلن نساجی C30S پالت چوبی پلی پروپیلن جم 144 125434 انبار کارخانه نقدی
پلی پروپیلن نساجی ARP512A پالت چوبی پتروشیمی شازند 80 125434 انبار کارخانه نقدی
پلی پروپیلن نساجی 1102L جامبوبگ پتروشیمی رجال 145 125434 انبار کارخانه نقدی
پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نوید زرشیمی 504 131106 انبار کارخانه نقدی
پلی پروپیلن فیلم RG1104K جامبوبگ پتروشیمی رجال 580 131106 انبار کارخانه نقدی
پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 600 131106 انبار کارخانه نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R جامبوبگ نوید زرشیمی 210 147704 انبار کارخانه نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نوید زرشیمی 315 143820 انبار کارخانه نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نوید زرشیمی 105 133850 انبار کارخانه نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R پالت چوبی نوید زرشیمی 220 143820 انبار کارخانه نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R جامبوبگ نوید زرشیمی 210 143820 انبار کارخانه نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نوید زرشیمی 210 143820 انبار کارخانه نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 152236 انبار کارخانه نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 147704 انبار کارخانه نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E جامبوبگ پتروشیمی رجال 145 143820 انبار کارخانه نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 60 143820 انبار کارخانه نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 308 143820 انبار کارخانه نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 147186 انبار کارخانه نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 155214 انبار کارخانه نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی EPQ30RF پالت چوبی پتروشیمی شازند 90 143820 انبار کارخانه نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 143820 انبار کارخانه نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 143820 انبار کارخانه نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 143820 انبار کارخانه نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 110 126729 انبار کارخانه نقدی
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 205 119536 انبار کارخانه نقدی
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 205 119536 انبار کارخانه نقدی
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی پتروشیمی شازند 2000 119917 انبار کارخانه نقدی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 814 111097 انبار کارخانه نقدی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 1320 89793 انبار کارخانه نقدی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 1012 89793 انبار کارخانه نقدی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی مهر 2508 89793 انبار کارخانه نقدی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 240 89793 انبار کارخانه نقدی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 682 89793 انبار کارخانه نقدی
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 1199 95981 انبار کارخانه نقدی
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1500 85663 انبار کارخانه نقدی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 360 88252 انبار کارخانه نقدی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 240 88252 انبار کارخانه نقدی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پالت چوبی پتروشیمی لرستان 624 85663 انبار کارخانه نقدی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 85663 انبار کارخانه نقدی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 1200 94635 انبار کارخانه نقدی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 2508 94635 انبار کارخانه نقدی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 94635 انبار کارخانه نقدی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1500 94635 انبار کارخانه سلف
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 600 105842 انبار کارخانه سلف
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 110 104799 انبار کارخانه نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 384 103505 انبار کارخانه نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پالت پلاستیکی پتروشیمی امیرکبیر 418 102857 انبار کارخانه سلف
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 312 102857 انبار کارخانه نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 480 110057 انبار کارخانه نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 240 102857 انبار کارخانه نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 110 102857 انبار کارخانه نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 88 110057 انبار کارخانه سلف
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 700 102857 انبار کارخانه سلف
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 1518 102857 انبار کارخانه نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 800 102857 انبار کارخانه سلف
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 242 105719 انبار کارخانه سلف
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 1200 103129 انبار کارخانه نقدی
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 360 103777 انبار کارخانه نقدی
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 506 103777 انبار کارخانه نقدی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 506 103129 انبار کارخانه نقدی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی امیرکبیر 308 103129 انبار کارخانه سلف
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی شازند 1000 103129 انبار کارخانه نقدی
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA جامبوبگ پتروشیمی شازند 150 100035 انبار کارخانه نقدی
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی لاله 110 105943 انبار کارخانه نقدی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 94704 انبار کارخانه سلف
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 96805 انبار کارخانه سلف
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 100131 انبار کارخانه سلف
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 99575 انبار کارخانه سلف
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 95136 انبار کارخانه سلف
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 400 142303 انبار کارخانه نقدی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت فلزی پتروشیمی بندرامام 798 151033 انبار کارخانه سلف
نمایش 1 تا 93 از 93 ردیف رکورد در صفحه

 

Go to top