رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
يكشنبه 11 خرداد 1399.
تاریخ شمسی :
الأحد 9 شوال 1441.
تاریخ قمری :
May 31 2020.
تاریخ میلادی :

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار 9 آذرماه 98

 

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار 9 آذرماه 98

 


Tabriz 150: 20250
Tabriz 1540: 12300
Tabriz 7240: 14700
Jam Ex5: 10700
Jam 52518: 11070
Jam ppep440l: 14500
Jam pphp510l: 12680
Shazand 0209aa: 11530
Shazand Z30s: 12800
Maron Pe100: 12790
Maron Z30s: 12800
Maron Bl3: 10770
Maron 552r: 12900
Bandaremam 0035: 10630
Bandaeemam 0075: 11200
Bandaremam 0200: 11200
Bandaremam H10500: 11070
Amirkabir 2420h: 10900
Amirkabir Ex3: 12800
Amirkabir 0209aa: 11820
Eilam Ex3: 11650
Eilam F7000: 10800
Aryasasol 0190: 11050
Aryasasol Hch5110: 10700
Mehr F7000: 11150
Ghaedbasir 10417: 23000
Ghaedbasir 10415: 23700
Ghaedbasir N50: 20300
Lorestan 62n07: 11050
Kordestan 2420e02: 10900
Kermanshah Ex5: 10650

Go to top