رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 22 آبان 98

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 22 آبان 98

 تاریخ : ۲۱ آبان
حجم کل عرضه : ۵۲۷۸۲ تن
حجم کل تقاضا : ۵۳۴۶۲ تن
حجم معاملات : ۴۰۱۱۲ تن
درصد معاملات انجام شده : ۷۶ درصد
ارزش معاملات : ۳۶۴ میلیارد تومان

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 94,855 0 94,855 126 126
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 94,855 0 94,855 120 120
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 94,855 0 94,855 96 96
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 94,855 0 94,855 24 24
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 94,855 0 94,855 24 24
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 115,092 0 115,092 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 111,279 0 111,279 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 108,737 0 108,737 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 108,737 0 108,737 22 22
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) 109,912 0 109,912 88 88
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز سلف 109,912 858 109,912 726 682
پلی استایرن مقاوم 6045 پتروپاک مشرق زمین نقدی 109,912 66 109,912 22 22
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی   40 102,201 0 0
پلی استایرن معمولی 32N توليدی پلاستيک ايسين نقدی 102,201 110 102,201 22 22
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 102,201 180 102,201 20 20
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 102,201 0 102,201 231 231
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 102,201 704 102,201 451 429
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز نقدی 100,869 55 100,050 75 55
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان نقدی   100 102,201 0 0
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین نقدی 102,201 66 102,201 22 22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   220 108,489 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   220 109,005 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   220 109,005 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   308 109,005 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 109,005 100 109,005 50 40
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   100 109,005 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 109,005 700 109,005 60 60
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز نقدی 94,647 85 94,647 20 20
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 102,623 85 102,623 40 40
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 102,623 0 102,623 10 10
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 134,980 100 108,296 190 100
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 140,136 60 108,296 120 60
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 102,313 0 102,313 858 858
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند سلف 102,884 1,300 102,313 1,600 1,300
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی امیرکبیر نقدی 102,313 2,970 102,313 1,474 1,298
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم سلف 102,047 506 96,073 1,342 506
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 83,567 0 83,567 264 264
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 83,567 1,012 83,567 836 748
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 86,731 506 83,567 1,617 506
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 83,567 960 83,567 288 216
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 83,567 0 83,567 220 220
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 83,567 341 83,567 33 33
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 83,567 0 83,567 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 83,567 0 83,567 192 192
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 83,567 660 83,567 440 440
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 84,548 1,210 83,567 1,562 1,210
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 82,289 759 82,289 803 704
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 82,289 0 82,289 55 55
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 78,464 0 78,464 240 240
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 78,464 720 78,464 480 480
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 78,464 0 78,464 24 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی 78,464 480 78,464 192 192
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 84,536 1,518 76,509 2,354 1,518
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم نقدی 76,509 132 76,509 88 88
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 76,509 0 76,509 44 44
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی 88,836 66 78,464 242 66
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم نقدی   220 79,569 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی 79,569 100 79,569 100 100
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پتروشیمی ایلام نقدی 78,464 110 78,464 22 22
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پلیمر کرمانشاه نقدی 83,078 240 83,078 120 96
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی   53 83,078 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 83,078 0 83,078 66 66
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 83,078 858 83,078 396 352
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 83,078 0 83,078 168 168
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 83,078 960 83,078 672 648
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 83,078 0 83,078 640 640
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 83,078 2,000 83,078 1,380 1,360
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 104,590 500 93,759 2,780 500
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 102,422 630 93,759 2,010 630
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 83,078 0 83,078 44 44
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم نقدی 83,078 506 83,078 66 44
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 89,276 132 89,276 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9 پتروشیمی کردستان نقدی   120 87,810 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان نقدی   120 88,299 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان نقدی 88,299 240 88,299 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 87,810 0 87,810 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 87,810 506 87,810 484 462
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 87,810 0 87,810 72 72
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی 87,810 480 87,810 432 408
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی   120 92,200 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 87,810 720 87,810 336 288
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 87,810 0 87,810 432 432
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 87,810 1,540 87,810 374 286
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 87,810 0 87,810 484 484
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 92,200 0 92,200 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 92,200 330 92,200 132 132
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 89,426 900 87,810 1,410 900
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 89,476 902 87,810 1,562 902
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 88,269 1,500 87,810 1,670 1,500
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 پتروشیمی جم نقدی   506 84,535 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 85,631 960 82,580 1,776 960
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد نقدی   240 83,068 72 0
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم نقدی 83,068 506 83,068 22 22
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 83,068 0 83,068 22 22
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 82,580 0 82,580 44 44
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی 82,580 220 82,580 176 176
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد نقدی 86,001 480 86,001 192 192
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 86,001 0 86,001 96 96
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 82,580 0 82,580 144 144
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 82,580 480 82,580 264 264
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر سلف 88,077 3,102 82,580 4,312 3,102
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند سلف 86,569 800 82,580 1,620 800
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی 88,688 110 88,688 66 66
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 88,688 110 88,688 66 44
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 85,546 0 85,546 506 506
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 85,546 4,004 85,546 2,200 2,200
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 87,470 1,012 87,470 1,012 1,012
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 87,230 616 87,230 616 616
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 90,517 1,518 90,517 1,518 1,518
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان سلف   66 96,147 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان سلف   66 98,752 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 95,414 2,508 95,414 858 748
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 93,041 1,012 92,158 1,364 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 93,867 0 93,867 396 396
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 93,867 1,518 93,867 1,342 1,122
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان سلف 91,425 88 91,425 88 88
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان سلف   88 93,134 110 0
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز نقدی   150 135,351 10 0
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 128,508 120 128,508 60 60
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز سلف 128,508 400 128,508 180 180
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 132,262 798 132,262 609 609
نمایش 1 تا 121 از 121 ردیف رکورد در صفحه
Go to top