رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 20 آبان

 

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 20 آبان

  ۲۰ آبان
حجم کل عرضه : ۳۰۸۷۵ تن
حجم کل تقاضا : ۲۳۴۱۲ تن
حجم معاملات : ۱۶۴۴۴ تن
درصد معاملات انجام شده : ۵۳ درصد
ارزش معاملات : ۱۵۰ میلیارد تومان

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 75,208 2,002 75,208 2,046 1,936
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 75,208 2,002 75,208 1,738 1,694
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 72,952 1,500 72,952 1,500 1,500
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 75,208 0 75,208 66 66
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 75,208 0 75,208 308 308
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 109,489 308 77,511 638 308
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) 274,000 0 274,000 5 5
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 94,855 357 94,855 378 357
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 94,855 315 94,855 84 84
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 94,855 0 94,855 147 147
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 94,855 0 94,855 42 42
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 94,855 504 94,855 84 63
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 94,855 1,000 94,855 120 80
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 95,127 154 94,855 286 154
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 94,855 0 94,855 60 60
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 94,855 0 94,855 22 22
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 94,855 1,100 94,855 110 66
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون نقدی   220 94,855 44 0
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار نقدی   120 94,855 0 0
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 95,178 960 94,855 1,260 960
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 94,855 168 94,855 252 126
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی (مچینگ) 94,855 0 94,855 21 21
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی (مچینگ) 94,855 0 94,855 42 42
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 94,855 420 94,855 546 378
پلی پروپیلن نساجی I110 پتروشیمی پلی نار نقدی   160 94,855 0 0
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 94,855 0 94,855 200 200
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 94,855 0 94,855 48 48
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 94,855 1,000 94,855 880 800
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 94,855 0 94,855 110 110
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 94,925 220 94,855 308 220
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 94,855 880 94,855 550 506
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 94,855 1,200 94,855 480 408
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 94,855 0 94,855 48 48
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 94,855 1,200 94,855 336 288
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 94,855 0 94,855 1,128 1,128
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 94,855 1,728 94,855 792 576
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون نقدی   88 94,855 0 0
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار نقدی   70 98,277 0 0
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 96,077 220 94,855 836 220
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 95,535 880 94,855 1,562 880
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی سلف   1,008 99,613 1,008 0
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال سلف   420 99,613 0 0
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال نقدی   420 99,613 420 0
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون نقدی   1,100 99,613 0 0
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون نقدی   330 99,613 0 0
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 99,613 2,496 99,613 936 48
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 114,748 210 111,670 336 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 113,107 210 108,737 378 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 101,862 63 101,210 105 63
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی نقدی   63 111,279 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی نقدی   105 108,737 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 112,289 84 108,737 126 84
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 115,092 0 115,092 88 88
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 115,092 220 115,092 154 132
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 115,092 440 115,092 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی RP240G پتروشیمی مارون نقدی   396 108,737 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پتروشیمی شازند نقدی   400 108,737 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال نقدی 113,754 198 108,737 506 198
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار نقدی   40 108,737 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 113,269 396 108,737 792 396
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 111,279 440 111,279 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی   110 117,340 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند سلف 117,049 500 108,737 800 500
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 108,737 660 108,737 308 308
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 108,737 0 108,737 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 108,737 0 108,737 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 108,737 660 108,737 110 88
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 108,737 440 108,737 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP210G پتروشیمی شازند نقدی   90 105,475 0 0
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند نقدی   600 111,670 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 84,180 0 84,180 44 44
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) 318,000 0 318,000 4/4 4/4
نمایش 1 تا 72 از 72 ردیف رکورد در صفحه
Go to top