رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
دوشنبه 5 خرداد 1399.
تاریخ شمسی :
الإثنين 3 شوال 1441.
تاریخ قمری :
May 25 2020.
تاریخ میلادی :

 

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 14 آبان ماه 98

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 14 آبان ماه 98

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 14 آبان ماه 98

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 15 77204 نقدی 386020
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - MCH3713 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 7 80163 نقدی 400815
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 22 67344 نقدی 336720
پلی اتیلن سنگین دورانی OFF - 3840UA درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 17 74500 نقدی 372500
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - HI0500 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 20 61578 نقدی 307890
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 220 69276 نقدی 346380
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 3 72740 نقدی 363700
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 22 66718 نقدی 333590
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 15 66718 نقدی 333590
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 506 75058 نقدی 375290
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 154 75058 نقدی 375290
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 30 45869 نقدی 229345
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 20 66718 نقدی 333590
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 10 51799 نقدی 258995
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 50 75344 نقدی 376720
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - LP0470KJ درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 44 71874 نقدی 359370
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 3020F9 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 168 79098 نقدی 395490
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 50 48337 نقدی 241685
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 15 70309 نقدی 351545
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 400 79098 نقدی 395490
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420E02 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 288 79098 نقدی 395490
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 20 48338 نقدی 241690
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 30 70309 نقدی 351545
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 40 79098 نقدی 395490
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 30 70309 نقدی 351545
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 20 79098 نقدی 395490
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 60 66632 نقدی 333160
پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG645درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 500 72437 سلف 362185
پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG645درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 100 72437 سلف 362185
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 20 74169 سلف 370845
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 200 74169 سلف 370845
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 150 74169 سلف 370845
اکریلونیتریل بوتادین استایرنOFF–SV0157W2901درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 7 123176 نقدی 615880
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 3 پالت چوبی پتروشیمی بندرامام 22 46306 نقدی 231530
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی بندرامام 33 59537 نقدی 297685
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی بندرامام 22 119074 نقدی 595370
نمایش 1 تا 36 از 36 ردیف رکورد در صفحه
Go to top