رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
يكشنبه 11 خرداد 1399.
تاریخ شمسی :
الأحد 9 شوال 1441.
تاریخ قمری :
May 31 2020.
تاریخ میلادی :

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 6 آبان 98

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 6 آبان 98

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 6 آبان 98

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 2002 76762 سلف 383810
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 506 74459 نقدی 372295
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 200 76762 نقدی 383810
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 2002 76762 نقدی 383810
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی اروند 1500 74459 نقدی 372295
پلی وینیل کلراید E7244 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 66 79112 نقدی 395560
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 264 79112 سلف 395560
پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ نوید زرشیمی 504 99108 نقدی 495540
پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ نوید زرشیمی 315 99108 نقدی 495540
پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ نوید زرشیمی 504 99108 نقدی 495540
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی پتروشیمی شازند 500 99108 نقدی 495540
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی پتروشیمی مارون 330 99108 نقدی 495540
پلی پروپیلن نساجی Z30G پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 330 99108 نقدی 495540
پلی پروپیلن نساجی V79S پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 220 99108 نقدی 495540
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 100 99108 نقدی 495540
پلی پروپیلن نساجی SF060 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 140 99108 نقدی 495540
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 99108 نقدی 495540
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ پتروشیمی رجال 63 99108 نقدی 495540
پلی پروپیلن نساجی I110 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 100 99108 نقدی 495540
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 240 99108 نقدی 495540
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت پلاستیکی پلی پروپیلن جم 264 99108 نقدی 495540
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پتروشیمی شازند 1500 99108 نقدی 495540
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 1760 99108 نقدی 495540
پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 600 99108 نقدی 495540
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 720 99108 نقدی 495540
پلی پروپیلن نساجی CR380 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 70 102540 نقدی 512700
پلی پروپیلن نساجی C30S پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 1320 99108 نقدی 495540
پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نوید زرشیمی 1008 103977 نقدی 519885
پلی پروپیلن فیلم RG1104K جامبوبگ پتروشیمی رجال 420 103977 نقدی 519885
پلی پروپیلن فیلم RG1104K جامبوبگ پتروشیمی رجال 399 103977 سلف 519885
پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 600 103977 نقدی 519885
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R جامبوبگ نوید زرشیمی 126 115975 نقدی 579875
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نوید زرشیمی 126 113033 نقدی 565165
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نوید زرشیمی 105 105482 نقدی 527410
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T جامبوبگ نوید زرشیمی 63 115583 نقدی 577915
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R جامبوبگ نوید زرشیمی 210 113033 نقدی 565165
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نوید زرشیمی 105 113033 نقدی 565165
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پالت چوبی پلی پروپیلن جم 220 119407 نقدی 597035
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پالت چوبی پتروشیمی شازند 600 113033 نقدی 565165
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پالت چوبی پتروشیمی رجال 66 113033 نقدی 565165
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 160 113033 نقدی 565165
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 396 113033 نقدی 565165
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پالت چوبی پلی پروپیلن جم 220 115583 نقدی 577915
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 121663 نقدی 608315
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 330 113033 نقدی 565165
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 330 113033 نقدی 565165
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پالت چوبی پلی پروپیلن جم 220 113033 نقدی 565165
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP210G جامبوبگ پتروشیمی شازند 90 109642 نقدی 548210
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 858 117089 سلف 585445
پلی استایرن مقاوم 6045 پالت چوبی پتروپاک مشرق زمین 48 117089 نقدی 585445
پلی استایرن مقاوم 4512 کیسه محب بسپار ایده گستر 50 117089 نقدی 585445
پلی استایرن معمولی MP08 کیسه محب پلیمر قم 100 108388 نقدی 541940
پلی استایرن معمولی 32N پالت چوبی توليدی پلاستيک ايسين 80 108388 نقدی 541940
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 400 108388 نقدی 541940
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 704 108388 نقدی 541940
پلی استایرن معمولی 1309 کیسه آرتان پترو کیهان 100 108388 نقدی 541940
پلی استایرن معمولی 1115 پالت چوبی پتروپاک مشرق زمین 48 108388 نقدی 541940
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 120224 نقدی 601120
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 120224 نقدی 601120
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 300 120224 نقدی 601120
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 120224 نقدی 601120
پلی استایرن انبساطی 500 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 50 103544 نقدی 517720
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 100 112087 نقدی 560435
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 100 115467 نقدی 577335
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 100 115467 نقدی 577335
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی پتروشیمی شازند 2000 105669 نقدی 528345
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی پتروشیمی امیرکبیر 400 105669 سلف 528345
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 99536 نقدی 497680
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N کیسه پتروشیمی امیرکبیر 330 99536 سلف 497680
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی مهر 1518 86007 نقدی 430035
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 990 86007 نقدی 430035
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 480 86007 نقدی 430035
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت پلاستیکی پتروشیمی آریا ساسول 1210 86007 نقدی 430035
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA جامبوبگ پتروشیمی تبریز 700 84182 نقدی 420910
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 480 81378 نقدی 406890
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 79417 نقدی 397085
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 264 82594 نقدی 412970
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 100 82594 نقدی 412970
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 858 84830 نقدی 424150
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 170 84830 سلف 424150
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 600 84830 نقدی 424150
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1500 84830 نقدی 424150
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 500 97137 سلف 485685
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 89929 نقدی 449645
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 240 90729 نقدی 453645
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پالت پلاستیکی پتروشیمی امیرکبیر 506 90238 سلف 451190
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 120 90238 نقدی 451190
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 240 94750 نقدی 473750
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 1430 90238 نقدی 451190
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 550 94750 نقدی 473750
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 900 90238 سلف 451190
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت پلاستیکی پتروشیمی آریا ساسول 902 90238 نقدی 451190
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 900 90238 سلف 451190
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 120 84943 نقدی 424715
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 600 84943 نقدی 424715
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 120 85433 نقدی 427165
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 85433 نقدی 427165
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 360 88865 نقدی 444325
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 360 84943 نقدی 424715
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی شازند 640 84943 سلف 424715
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی امیرکبیر 550 84943 سلف 424715
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 110 91141 نقدی 455705
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 91141 نقدی 455705
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 88426 سلف 442130
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 90167 سلف 450835
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 93564 سلف 467820
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 97921 سلف 489605
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 100595 سلف 502975
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 94579 سلف 472895
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 96333 سلف 481665
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 150 142879 نقدی 714395
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی پتروشیمی قائد بصیر 70 136014 نقدی 680070
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 400 136014 سلف 680070
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت فلزی پتروشیمی بندرامام 798 130937 نقدی 654685
نمایش 1 تا 114 از 114 ردیف رکورد در صفحه
Go to top