رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
يكشنبه 11 خرداد 1399.
تاریخ شمسی :
الأحد 9 شوال 1441.
تاریخ قمری :
May 31 2020.
تاریخ میلادی :

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 23 مهرماه 98

 

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 23 مهرماه 98

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 74,982 0 74,982 44 44
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 77,301 0 77,301 110 110
پلی کربنات W1 پتروشیمی خوزستان سلف   110 276,000 0 0
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان سلف 274,000 175 274,000 20 20
پلی کربنات 0710UR پتروشیمی خوزستان سلف 274,000 175 274,000 20 15
پلی کربنات 0407UR پتروشیمی خوزستان سلف 274,000 175 274,000 80 80
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 99,804 0 99,804 105 105
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 99,804 0 99,804 20 20
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 99,804 0 99,804 24 24
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز سلف 118,502 858 118,502 825 825
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) 118,502 0 118,502 33 33
پلی استایرن مقاوم 6045 پتروپاک مشرق زمین نقدی 118,524 66 118,502 88 66
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر نقدی   50 118,502 0 0
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی   50 109,149 0 0
پلی استایرن معمولی 32N توليدی پلاستيک ايسين نقدی   110 109,149 0 0
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 109,149 400 109,149 45 45
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 111,204 506 109,149 704 506
پلی استایرن معمولی 1460-FG پتروشیمی تبریز نقدی 106,852 33 106,852 44 11
پلی استایرن معمولی 1460-FG پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 106,852 0 106,852 22 22
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان نقدی   100 109,149 0 0
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین نقدی   66 109,149 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   308 118,799 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   308 121,068 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   100 121,068 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   200 121,068 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 121,068 100 121,068 50 50
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   100 121,068 20 0
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 116,277 40 116,277 40 40
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز نقدی   100 104,271 0 0
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 112,874 100 112,874 10 10
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 112,874 0 112,874 10 10
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 138,350 80 116,277 400 80
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز سلف 147,513 50 116,277 280 50
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 122,856 1,200 106,410 1,900 1,200
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم سلف 100,235 1,980 100,235 1,628 1,518
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم سلف (مچینگ) 100,235 0 100,235 132 132
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 91,548 220 91,548 66 44
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 86,610 0 86,610 88 88
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 86,753 1,012 86,610 1,122 1,012
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 86,610 1,012 86,610 132 110
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 86,610 1,012 86,610 132 132
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 86,610 1,012 86,610 286 286
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 86,610 990 86,610 506 440
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 86,610 0 86,610 110 110
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 86,068 700 84,373 920 700
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی 80,164 2,000 79,974 2,380 2,000
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 81,949 0 81,949 192 192
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 81,949 960 81,949 360 360
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان نقدی 79,974 168 79,974 24 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 79,974 0 79,974 48 48
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 91,007 506 79,974 1,606 506
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی 81,949 220 81,949 176 176
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم نقدی   264 83,173 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی 83,173 100 83,173 80 80
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پتروشیمی ایلام نقدی 81,949 110 81,949 22 22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 85,425 858 85,425 330 330
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 85,425 1,200 85,425 696 672
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 85,425 0 85,425 96 96
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 85,425 0 85,425 280 280
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی   500 85,425 60 0
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 85,425 2,000 85,425 720 620
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 97,819 4,000 97,819 1,740 1,660
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف (مچینگ) 97,819 0 97,819 110 110
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم نقدی 90,560 506 90,560 66 44
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان نقدی 91,365 384 91,365 48 48
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی 90,871 240 90,871 168 144
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 90,871 0 90,871 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی 95,869 480 95,869 96 96
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 95,869 0 95,869 48 48
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 90,871 0 90,871 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 90,871 1,452 90,871 264 220
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 98,742 330 95,869 660 330
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 90,871 0 90,871 560 560
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 90,871 1,500 90,871 1,100 940
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 90,961 902 90,871 968 902
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 93,371 900 90,871 1,500 900
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی 85,539 240 85,539 72 48
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 85,539 960 85,539 720 720
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 85,539 0 85,539 240 240
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد نقدی   120 86,033 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 85,539 0 85,539 72 72
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 85,539 240 85,539 192 168
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم نقدی 86,033 506 86,033 22 22
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 89,489 0 89,489 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد نقدی 89,489 480 89,489 48 48
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 85,539 480 85,539 96 96
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر سلف 90,891 3,102 85,539 6,248 3,102
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند سلف 87,644 640 85,539 1,000 640
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی 91,780 66 91,780 22 22
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 91,780 220 91,780 22 22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 89,047 2,508 89,047 1,408 1,408
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 89,047 0 89,047 330 330
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 91,050 2,508 91,050 1,430 1,430
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 91,050 0 91,050 220 220
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 90,799 1,012 90,799 154 154
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 91,550 1,012 91,550 836 836
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 94,221 506 94,221 440 440
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان سلف 102,899 88 102,899 44 44
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 99,449 2,002 99,449 374 374
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 99,449 0 99,449 22 22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 111,371 506 102,142 1,210 506
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 96,084 0 96,084 44 44
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 96,084 3,014 96,084 1,364 1,298
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان سلف 97,094 66 97,094 22 22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز نقدی 143,881 150 143,881 80 60
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 143,881 0 143,881 90 90
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 155,367 120 136,969 270 120
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز سلف 146,355 250 136,969 440 250
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 131,855 798 131,855 483 483
آلیاژ پلی کربنات ABS پتروشیمی خوزستان سلف   50 298,000 0 0
نمایش 1 تا 110 از 110 ردیف رکورد در صفحه
Go to top