رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
دوشنبه 5 خرداد 1399.
تاریخ شمسی :
الإثنين 3 شوال 1441.
تاریخ قمری :
May 25 2020.
تاریخ میلادی :

 اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 16 مهرماه 98

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
مکان تحویل
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی کربنات W1 پالت چوبی پتروشیمی خوزستان 88 276000 انبار کارخانه سلف 1380000
پلی کربنات 1012UR پالت چوبی پتروشیمی خوزستان 88 274000 شاد آباد سلف 1370000
پلی کربنات 0710 پالت چوبی پتروشیمی خوزستان 40 274000 شاد آباد سلف 1370000
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 858 121662 انبار کارخانه سلف 608310
پلی استایرن مقاوم 6045 پالت چوبی پتروپاک مشرق زمین 48 121662 انبار کارخانه نقدی 608310
پلی استایرن مقاوم 4512 کیسه محب بسپار ایده گستر 40 121662 انبار کارخانه نقدی 608310
پلی استایرن معمولی MP08 کیسه محب پلیمر قم 40 111307 انبار کارخانه نقدی 556535
پلی استایرن معمولی 32N پالت چوبی توليدی پلاستيک ايسين 80 111307 انبار کارخانه نقدی 556535
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 400 111307 انبار کارخانه نقدی 556535
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 506 111307 انبار کارخانه نقدی 556535
پلی استایرن معمولی 1309 کیسه آرتان پترو کیهان 100 111307 انبار کارخانه نقدی 556535
پلی استایرن معمولی 1115 پالت چوبی پتروپاک مشرق زمین 48 111307 انبار کارخانه نقدی 556535
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 308 120064 انبار کارخانه نقدی 600320
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 308 122357 انبار کارخانه نقدی 611785
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 45 122357 تهران نقدی 611785
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 120 122357 تبریز نقدی 611785
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 90 122357 بندر عباس نقدی 611785
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 کیسه توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 150 122357 بندر عباس نقدی 611785
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 105 122357 تهران نقدی 611785
پلی استایرن انبساطی R310 کیسه توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 75 117515 بندر عباس نقدی 587575
پلی استایرن انبساطی 500 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 100 105381 انبار کارخانه نقدی 526905
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 100 114076 انبار کارخانه نقدی 570380
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 100 117515 انبار کارخانه نقدی 587575
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 50 117515 انبار کارخانه سلف 587575
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی پتروشیمی شازند 1200 104998 انبار کارخانه سلف 524990
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 990 98540 انبار کارخانه نقدی 492700
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 3036 88730 انبار کارخانه نقدی 443650
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 88730 انبار کارخانه نقدی 443650
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 792 88730 انبار کارخانه نقدی 443650
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 کیسه پتروشیمی مارون 330 88730 انبار کارخانه نقدی 443650
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت پلاستیکی پتروشیمی آریا ساسول 1210 88730 انبار کارخانه نقدی 443650
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 407 84274 انبار کارخانه نقدی 421370
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA جامبوبگ پتروشیمی تبریز 350 84274 انبار کارخانه نقدی 421370
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 3000 81425 انبار کارخانه نقدی 407125
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 480 83421 انبار کارخانه نقدی 417105
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 192 83421 انبار کارخانه نقدی 417105
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 336 81425 انبار کارخانه نقدی 407125
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 66 81425 انبار کارخانه نقدی 407125
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 220 83421 انبار کارخانه نقدی 417105
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 264 87492 انبار کارخانه نقدی 437460
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 150 84682 انبار کارخانه نقدی 423410
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 110 83421 انبار کارخانه نقدی 417105
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 600 86934 انبار کارخانه نقدی 434670
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 1012 86934 انبار کارخانه نقدی 434670
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 2000 86934 انبار کارخانه نقدی 434670
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 500 96166 انبار کارخانه سلف 480830
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 92722 انبار کارخانه نقدی 463610
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 240 93236 انبار کارخانه نقدی 466180
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 240 97838 انبار کارخانه نقدی 489190
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 240 92737 انبار کارخانه نقدی 463685
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 97838 تهران نقدی 489190
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1500 92737 انبار کارخانه نقدی 463685
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت پلاستیکی پتروشیمی آریا ساسول 902 92737 انبار کارخانه نقدی 463685
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 900 92737 انبار کارخانه سلف 463685
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 120 86749 انبار کارخانه نقدی 433745
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 504 86749 انبار کارخانه نقدی 433745
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 87248 انبار کارخانه نقدی 436240
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 360 90741 انبار کارخانه نقدی 453705
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 360 86749 انبار کارخانه نقدی 433745
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی امیرکبیر 550 86749 انبار کارخانه سلف 433745
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی شازند 640 86749 انبار کارخانه سلف 433745
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA جامبوبگ پتروشیمی شازند 140 84146 انبار کارخانه نقدی 420730
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 66 93665 انبار کارخانه نقدی 468325
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 93665 تهران نقدی 468325
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 91376 انبار کارخانه سلف 456880
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 93412 انبار کارخانه سلف 467060
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 93158 انبار کارخانه سلف 465790
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 93921 انبار کارخانه سلف 469605
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 96636 انبار کارخانه سلف 483180
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 66 106199 انبار کارخانه سلف 530995
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 102667 انبار کارخانه سلف 513335
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 105424 انبار کارخانه سلف 527120
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 99222 انبار کارخانه سلف 496110
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 101031 انبار کارخانه سلف 505155
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 66 100256 انبار کارخانه سلف 501280
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 100 145913 انبار کارخانه نقدی 729565
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی پتروشیمی قائد بصیر 70 138926 انبار کارخانه نقدی 694630
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 250 138926 انبار کارخانه نقدی 694630
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت فلزی پتروشیمی بندرامام 798 136788 انبار کارخانه نقدی 683940
 
Go to top