رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
دوشنبه 5 خرداد 1399.
تاریخ شمسی :
الإثنين 3 شوال 1441.
تاریخ قمری :
May 25 2020.
تاریخ میلادی :

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 15 مهرماه 98

 

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 79,102 1,012 79,102 1,408 880
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 76,729 5,000 76,729 2,120 1,060
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 79,102 660 79,102 660 660
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 76,729 1,386 76,729 242 176
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 79,102 1,518 79,102 506 308
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 76,729 0 76,729 1,020 1,020
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 79,102 0 79,102 132 132
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی 84,945 2,508 83,945 2,904 2,508
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف 91,559 132 81,523 484 132
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 101,050 0 101,050 21 21
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 101,050 756 101,050 525 399
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 101,382 315 101,050 714 315
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 101,050 1,232 101,050 748 506
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 101,050 0 101,050 154 154
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی   110 101,050 0 0
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 102,866 720 101,050 1,640 720
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 101,514 315 101,050 693 315
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 101,050 0 101,050 132 132
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 101,050 1,232 101,050 726 660
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 101,050 0 101,050 144 144
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 101,050 1,200 101,050 744 504
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 101,050 0 101,050 288 288
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 101,050 1,200 101,050 936 912
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 101,050 1,920 101,050 1,920 1,704
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 101,050 0 101,050 216 216
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 101,050 0 101,050 352 352
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 101,050 2,002 101,050 2,508 1,650
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 106,503 903 106,503 1,134 504
پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم نقدی 161,894 110 161,894 44 44
پلی پروپیلن فیلم RG3420L پتروشیمی رجال نقدی 161,894 264 161,894 264 264
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال سلف   525 106,503 0 0
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال نقدی 106,503 420 106,503 420 420
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 106,503 0 106,503 96 96
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 106,503 1,200 106,503 1,632 1,032
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 118,217 210 118,217 126 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 119,013 315 115,223 420 315
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 109,444 84 107,538 126 84
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی نقدی 117,817 84 117,817 42 21
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی نقدی 115,223 210 115,223 126 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 115,223 210 115,223 273 210
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون نقدی 101,125 110 101,050 132 110
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 121,710 550 121,710 132 132
پلی پروپیلن شیمیایی RP240G پتروشیمی مارون نقدی   198 115,223 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پتروشیمی شازند نقدی   500 115,223 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال نقدی 125,117 176 115,223 352 176
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار نقدی (مچینگ) 115,223 0 115,223 20 20
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار نقدی 115,223 200 115,223 20 20
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم سلف 117,817 440 117,817 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 124,005 154 124,005 88 88
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 115,223 550 115,223 462 418
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 115,223 0 115,223 88 88
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 115,780 550 115,223 638 550
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 102,049 0 102,049 88 88
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون نقدی 102,049 220 102,049 176 132
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP210G پتروشیمی شازند نقدی   80 111,766 0 0
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند نقدی 132,092 1,200 118,217 1,680  1,200
Go to top