رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 17 شهریور 98

 

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی کربنات W1 پالت چوبی پتروشیمی خوزستان 88 297000 سلف 1485000
پلی کربنات 1012UR پالت چوبی پتروشیمی خوزستان 88 295000 سلف 1475000
پلی کربنات 0710 پالت چوبی پتروشیمی خوزستان 88 288000 سلف 1440000
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 300 82010 نقدی 410050
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 2002 82010 سلف 410050
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 2002 82010 نقدی 410050
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی اروند 3000 79550 نقدی 397750
پلی وینیل کلراید S60 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 3014 87031 نقدی 435155
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 132 84521 نقدی 422605
پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ نوید زرشیمی 420 105113 نقدی 525565
پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ نوید زرشیمی 210 105113 نقدی 525565
پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ نوید زرشیمی 210 105113 نقدی 525565
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی پتروشیمی شازند 500 105113 نقدی 525565
پلی پروپیلن نساجی SF060 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 140 105113 نقدی 525565
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ پتروشیمی رجال 525 105113 نقدی 525565
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پتروشیمی شازند 1000 105113 نقدی 525565
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 240 105113 نقدی 525565
پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 240 105113 نقدی 525565
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 480 105113 نقدی 525565
پلی پروپیلن فیلم RP120L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 166215 نقدی 831075
پلی پروپیلن فیلم RG3420L پالت چوبی پتروشیمی رجال 220 166215 نقدی 831075
پلی پروپیلن فیلم RG3420L پالت چوبی پتروشیمی رجال 110 166215 سلف 831075
پلی پروپیلن فیلم RG1104K جامبوبگ پتروشیمی رجال 315 110676 نقدی 553380
پلی پروپیلن فیلم RG1104K جامبوبگ پتروشیمی رجال 210 110676 سلف 553380
پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 504 110676 نقدی 553380
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R جامبوبگ نوید زرشیمی 105 122325 نقدی 611625
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نوید زرشیمی 210 119323 سلف 596615
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نوید زرشیمی 105 111618 نقدی 558090
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T جامبوبگ نوید زرشیمی 105 121925 نقدی 609625
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R جامبوبگ نوید زرشیمی 210 119323 نقدی 596615
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L جامبوبگ نوید زرشیمی 63 125528 نقدی 627640
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نوید زرشیمی 210 119323 نقدی 596615
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 125828 نقدی 629140
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پالت چوبی پتروشیمی رجال 110 119323 نقدی 596615
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 128129 نقدی 640645
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 220 119323 نقدی 596615
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 119323 نقدی 596615
پلی استایرن مقاوم 6045 پالت چوبی پتروپاک مشرق زمین 224 116405 نقدی 582025
پلی استایرن مقاوم 4512 کیسه محب بسپار ایده گستر 25 116405 نقدی 582025
پلی استایرن معمولی MP08 کیسه محب پلیمر قم 40 107071 نقدی 535355
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 400 107071 نقدی 535355
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 352 104929 نقدی 524645
پلی استایرن معمولی 1460 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 25 104807 نقدی 524035
پلی استایرن معمولی 1309 کیسه آرتان پترو کیهان 100 107071 نقدی 535355
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 جامبوبگ شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 123247 نقدی 616235
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 308 120925 نقدی 604625
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 جامبوبگ شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 114921 نقدی 574605
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 308 123247 نقدی 616235
پلی استایرن انبساطی 500 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 30 106154 نقدی 530770
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 80 114921 نقدی 574605
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 80 118403 نقدی 592015
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 100 118403 نقدی 592015
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی پتروشیمی شازند 1100 109157 سلف 545785
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 990 101855 نقدی 509275
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 1012 89193 نقدی 445965
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 480 83769 نقدی 418845
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 240 81767 نقدی 408835
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 81767 نقدی 408835
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 484 81767 نقدی 408835
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 352 83769 نقدی 418845
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 264 87857 نقدی 439285
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 110 83769 نقدی 418845
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 88417 نقدی 442085
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 480 88417 نقدی 442085
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 170 88417 نقدی 442085
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 200 88417 نقدی 442085
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1500 88417 نقدی 442085
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 93195 نقدی 465975
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 550 90584 نقدی 452920
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت پلاستیکی پتروشیمی کردستان 408 90584 نقدی 452920
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 480 90584 نقدی 452920
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1200 90584 سلف 452920
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 900 90584 سلف 452920
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 240 88432 نقدی 442160
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت پلاستیکی پتروشیمی مهاباد 480 88432 نقدی 442160
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 240 88932 نقدی 444660
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 480 88432 نقدی 442160
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 720 92435 نقدی 462175
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 240 88432 نقدی 442160
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی امیرکبیر 550 88432 سلف 442160
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی شازند 600 88432 نقدی 442160
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA جامبوبگ پتروشیمی شازند 50 85779 نقدی 428895
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 93015 سلف 465075
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 95068 سلف 475340
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 94812 سلف 474060
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 95582 سلف 477910
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 98320 سلف 491600
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 111350 سلف 556750
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 114196 سلف 570980
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 107792 سلف 538960
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 660 109660 سلف 548300
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 176 108859 سلف 544295
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی پتروشیمی قائد بصیر 70 134544 نقدی 672720
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت فلزی پتروشیمی بندرامام 504 133616 نقدی 668080
نمایش 1 تا 94 از 94 ردیف رکورد در صفحه
Go to top