رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

 

 پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):
 
نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی   110 107,105 44 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 81,057 0 81,057 580 580
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 107,105 420 107,105 252 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 130,427 210 121,584 294 210
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال نقدی   315 112,774 0 0
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی (مچینگ) 107,105 0 107,105 105 105
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 107,105 1,896 107,105 624 480
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 152,939 210 121,584 756 210
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال سلف   210 112,774 0 0
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 107,105 0 107,105 22 22
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 107,105 2,508 107,105 1,034 682
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 124,643 189 124,643 189 105
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 81,057 3,000 81,057 1,620 840
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون نقدی   88 107,105 0 0
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 112,774 1,920 112,774 1,296 624
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 107,105 1,000 107,105 640 640
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 86,297 220 86,122 242 220
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون نقدی   110 107,105 0 0
پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم نقدی 169,365 220 169,365 110 110
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی نقدی 127,906 84 127,906 42 42
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 83,640 2,002 83,564 2,552 2,002
پلی پروپیلن فیلم RG3420L پتروشیمی رجال سلف   110 169,365 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 124,643 0 124,643 21 21
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 107,105 720 107,105 480 312
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 107,105 400 107,105 100 100
پلی وینیل کلراید E7244 پتروشیمی اروند سلف 86,122 132 86,122 22 22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی (مچینگ) 83,564 0 83,564 120 120
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 121,584 198 121,584 22 22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 83,564 2,112 83,564 572 550
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون نقدی 108,125 418 108,125 88 66
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 107,105 0 107,105 20 20
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 107,105 315 107,105 42 21
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال نقدی 146,158 176 121,584 616 176
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 107,105 0 107,105 72 72
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 130,557 440 130,557 88 88
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 107,105 990 107,105 264 198
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 107,105 0 107,105 40 40
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 107,105 231 107,105 168 84
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 107,229 1,000 107,105 1,360 1,000
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 107,105 0 107,105 24 24
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 124,202 660 121,584 990 660
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی 88,680 3,014 88,680 264 132
پلی پروپیلن فیلم RG3420L پتروشیمی رجال نقدی   220 169,365 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 108,125 0 108,125 22 22
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 107,105 1,200 107,105 840 744
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی نقدی 124,235 105 124,235 42 42
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 107,105 630 107,105 315 273
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 107,105 0 107,105 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 128,212 440 128,212 88 88
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 107,105 1,496 107,105 792 594
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 124,235 0 124,235 21 21
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی 94,835 250 90,386 320 250
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی نقدی   210 121,584 21 0
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 88,680 0 88,680 66 66
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 83,564 1,000 83,564 770 730
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 113,733 105 113,733 105 105
پلی پروپیلن شیمیایی RP240G پتروشیمی مارون نقدی 121,584 110 121,584 110 110
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 83,564 0 83,564 176 176
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی سلف 112,774 903 112,774 966 651
نمایش 1 تا 59 از 59 ردیف رکورد در صفحه
Go to top